Gmina Żukowo Inwestycje

Gmina Żukowo. Rozbudowa infrastruktury wod-kan. Zmodernizują starą i mało wydajną przepompownię w Baninie

Ta inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców tego terenu gminy. Zrealizuje ją za ponad 2,3 mln zł firma SOMBUD Mirosława Sochy z Somonina. Zadanie jest częścią wielkiego projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji gminnego systemu wodno-kanalizacyjnego, który wart jest 113,59 mln zł.

Postępująca szybka urbanizacja terenów gminy przylegających do aglomeracji powoduje, że dotychczas funkcjonujące tu systemy takie jak kanalizacja, wodociągi czy siec drogowa wymaga ciągłej modernizacji i rozbudowy. To pierwsze zadanie realizuje gminna spółka komunalna, która od zeszłego roku realizuje zadanie warte grubo ponad 113 mln zł. Jego częścią jest dostosowanie obecnie działającej przepompowni w Baninie do wymogów stale rozbudowującej się sieci w tym rejonie. W ostatnim czasie dołączono do niej nowe odcinki w Baninie, Miszewie, Miszewku i Dąbrowie o łączonej długości ok. 30 km. Inwestycja musi być zrealizowana jeszcze z innego powodu. Otóż jej dotychczasowe urządzenia mają dwadzieścia lat i są mocno wyeksploatowane.

Wykonawcą został SOMBUD z Somonina

W ubiegłym tygodniu burmistrz Wojciech Kankowski podpisał umowę z przedstawicielem firmy SOMBUD Mirosława Sochy z Somonina, która została wyłoniona w przetargu, jako wykonawca tej inwestycji. Zaoferowana przez nią kwota to ponad 2,3 mln zł. Zadanie to ma być zrealizowanego do końca tego roku.

W ramach inwestycji firma wykona rozbudowę przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z automatyką, sterowaniem i zadaszeniem. Przewiduje się również, budowę podziemnej przepompowni z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami. Inwestycja obejmuje też wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury. Powstanie również ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Na modernizację przepompowni w Baninie gmina Żukowo pozyskała ponad 1,1 mln zł unijnego dofinansowania.

UG/opr.red

Komentarze