Powiat kościerski Samorząd

Nowa Karczma. Konwent Samorządów Powiatu Kościerskiego. ,,…Spotykać się musimy, bo nie da się wszystkiego omówić przez e-maile…’’

To drugie w tym roku spotkanie włodarzy gmin i starosty powiatu kościerskiego. Jego gospodarzem był Andrzej Pollak wójt gminy Nowa Karczma. Tematami głównymi były informacje ile środków unijnych ma trafić do naszego regionu w latach 2021-2027 i jakie są obecnie możliwości pozyskania dla gmin wsparcia finansowego.

Konwent odbył się 2 marca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie. Uczestniczyli w nim wójtowie kościerskich gmin, Tomasz Nadolny wiceburmistrza Miasta Kościerzyna oraz Piotr Laska wicestarosta kościerski. Gośćmi byli Magdalena Sroka Poseł na Sejm RP, Jarosław Pucek Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

– Chcieliśmy się spotkać we własnym gronie i przedyskutować istotne dla samorządów pomorskich sprawy. Nie da się wszystkiego omówić przez maile, stąd musimy się spotykać. Oczywiście staramy się to robić, żeby było bezpiecznie – mówi gospodarz spotkania

740 mln zł mniej dla Pomorskiego

Pierwszym omawianym tematem były zasady podziału środków w świetle zapisów projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027. Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zakładane finansowanie i strukturę Programów Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027 oraz podział środków pomiędzy poszczególne województwa w ramach RPO.

W omawianym okresie pomorskie ma dostać ponad 740 mln zł mniej niż zakładano. Obcięte zostaną fundusze w PROW-ie. Dla samorządów będzie mniej, aż o 11 mld zł. Mniej pieniędzy będzie również w Regionalnym Programie Operacyjnym. O 50% obcięte zostały środki dla Lokalnych Grup Działania. Poza tym pomorski zostało wyłączone z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który związany jest z odchodzeniem od gospodarki węglowej.

Skąd pozyskiwać dofinansowanie?

Samorządowcy dyskutowali nad możliwościami uzyskania wsparcia finansowego dla gmin z dostępnych programów rządowych i unijnych. Poseł na Sejm RP Magdalena Sroka, przybliżyła temat inwestycji mieszkaniowych dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Obecny na spotkaniu Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek szeroko omówił zagadnienie pakietu mieszkaniowego i możliwości uzyskania dofinansowania budowy mieszkań socjalnych i komunalnych m.in. z Programu „Mieszkanie dla Rozwoju”.

To bardzo atrakcyjny program dla samorządów, z którego mogą one pozyskiwać aż 80% dofinansowania zadania. Oczywiście związane z tym są pewne warunki, które nie każda gmina jest w stanie spełnić. Interesującym dla gmin, szczególnie miejskiej, jest program budowy mieszkań czynszowych. Istotne w nim jest to, że wkład gminy ogranicza się tylko do włożenia w inwestycję działki budowlanej. Samą budową zajmuje się i finansuje spółka. Po jej zakończeniu gmina ustala warunki najmu tych mieszkań.

– To dla nas są informacje z pierwszej ręki, bo te programy dopiero ruszają. Stąd na konwencie nie było być żadnych deklaracji. Być może one nastąpią, ponieważ niektórzy z wójtowie poumawiali się z wiceprezesem Jarosławem Puckiem, aby omówić szczegóły – informuje wójt A. Pollak  

Wspólna inicjatywa

Dyskutowano również nad problemem, jaki dotyczy budowy dróg publicznych. Dokładnie chodzi o konieczność budowy kanałów technologicznych przy okazji modernizacji tych dróg. Samorządowcy twierdzą, że w wielu sytuacjach wymóg jest ten niepotrzebny, a poza tym znacznie podraża inwestycję. Budowa takiego kanału kosztuje ponad 100 tys. zł za kilometr.

– O ile są one potrzebne przy drodze publicznej na jakimś zwartym osiedlu, bo po co później rozbierać chodniki, aby położyć np. światłowód, to przy budowie publicznych dróg szutrowych są zbędne. Drogi takie najczęściej łączą jakieś pojedyncze wybudowania i aby zrobić jej kawałek, trzeba ponieść duże koszta i jest to niewykorzystane. Dziś, aby uzyskać indywidualne odstępstwo, trzeba wystąpić do ministra, a to wydłuża procedurę o wiele miesięcy – tłumaczy A. Pollak

Uczestnicy konwentu uważają, że należy zmienić zapisy w ustawie tak, aby konieczność budowy tych kanałów wynikała z zapotrzebowania operatów telekomunikacyjnych.  

Red.

Komentarze