Rolnictwo Wokół nas

Powiat kartuski. Echa wykrycia ogniska ptasiej grypy w gminie Kartuzy. Powiatowy Lekarz apeluje, a wojewoda milczy…

Drugie ognisko ptasiej grypy odkryte na terenie niewiele odległym od pierwszego powinno wywołać szybką reakcję wszystkich zajmujących się takimi sprawami służb i urzędów. Choć komunikat o nowym ognisku pojawił się 8 marca, to do dzisiejszego dnia brak w Dzienniku Urzędowym Urzędu Wojewódzkiego jakichkolwiek informacji o rozporządzeniach z tym związanych.

Pierwsze ognisko w Warznie w gminie Szemud wykryto 29 stycznia. Cztery urzędowe dni później – 4 lutego, zaczęło obowiązywać rozporządzenie wojewody wyznaczające odpowiednie obszary dla reżimu sanitarnego. 

Drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków odkryto w miejscowości Stążki w gminie Kartuzy 8 marca. Do dzisiejszego dnia do godz. 11 nie widać jakiejkolwiek reakcji ze strony Urzędu Wojewódzkiego.

Czujne służby weterynaryjne

Apel za to wystosował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach. Zwraca się w nim do rolników z powiatu kartuskiego, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Rolnicy z powiatu powinni przede wszystkim wstrzymać się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany. Mówi w apelu, aby stosować maty dezynfekcyjne w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób. Właściwe jest zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków oraz wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

Czekając na rozporządzenie wojewody

– Zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji – lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta – każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków – czytamy w opublikowanym apelu

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że w  momencie opublikowania rozporządzenia przez Wojewodę Pomorskiego i zamieszczeniu go w Dzienniku Urzędowym Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zaczną obowiązywać nakazy i zakazy dot. utrzymywania drobiu na terenach zapowietrzonych i zagrożonych wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Nad/opr.red

Komentarze