Gmina Przodkowo OSP Wideo

Przodkowo. Uroczystości jubileuszowe w OSP. Od stu lat druhowie są ważnym podmiotem przodkowskiej społeczności

Tegoroczny Dzień Strażaka był wielkim świętem dla całego Przodkowa. Miejscowa jednostka OSP obchodziła 100-lecie działalności. Jubileuszowym prezentem od samorządu był nowy samochód pożarniczy marki Scania. Wielu druhów uhonorowano, a przyjaciele i dobroczyńcy jednostki otrzymali odpowiednie podziękowania.

Uroczystość jubileuszową rozpoczęto mszą w intencji strażaków-ochotników i ich rodzin. Uroczysty jej wymiar nadawała obecność pięciu pocztów sztandarowych gminnych jednostek OSP oraz orkiestry dętej z OSP Kartuzy. Mszę celebrowali: kanonik ks. Wacław Mielewczyk i wikariusz ks. Marcin Sikorski.

– Jak przyszedłem do parafii w 2004 roku, to akurat obchodzone było 80-lecie jednostki. Dziś świętujemy 100-lecie. 20 lat minęło jak jeden dzień, ale wiem dobrze, że przez ten czas wiele się wydarzyło, tak zresztą jak i przez całe 100-lecie – wspominał ks. proboszcz.

Po mszy na przykościelnym cmentarzu oddano hołd tym członkom jednostki, którzy przez te minione lata odeszli na wieczną służbę. Przy dźwiękach strażackich marszów przemaszerowano pod pobliską strażnicę.

Goście uroczystości

Zgromadzonych tutaj powitał wójt gminy Andrzej Wyrzykowski. Na uroczystościach jubileuszowych wojewodę pomorską reprezentował Emil Rojek, wicewojewoda, komendanta wojewódzkiego PSP jego zastępca st. bryg. Marian Hinca. Samorząd powiatowy był reprezentowany przez starostę Bogdana Łapę i przewodniczącego rady Mieczysława Woźniaka. Natomiast strażackie władze powiatowe bryg. Paweł Gil, komendant PSP w Kartuzach i Edmund Kwidziński, dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. W uroczystości liczny udział wzięli radni ubiegłej kadencji z Dariuszem Toporkiem, przewodniczącym. Powitano również Teresę Zelewską, dyrektor Banku Spółdzielczego w Sztumie i st. asp. Krzysztofa Walaszkowskiego, kierownika posterunku policji w Przodkowie.

Na uroczystość zaproszono również Dariusza Drelicha, byłego wojewodę, który w znacznym stopniu pomógł pozyskać środki na nowy wóz bojowy dla jednostki.

Przekazanie i poświęcenie nowej Scanii

Tak naprawdę jednostka 100-lecie obchodziła w roku ubiegłym. Przypomnieli o tym zarówno celebrans podczas mszy, jak i wójt. W związku z tym, że na jubileusz miała ona otrzymać nowe auto, uroczystości przesunięto na rok bieżący, gdyż w poprzednim wykonawca zamówienia nie dał rady go zrealizować.

Akt przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu SCANIA prezesowi jednostki dh Markowi Szulcy wręczył wójt gminy. Dla przypomnienia, wyłożyła ona na jego zakup 368 tys. zł. W tym miejscu należy wspomnieć, że nie było możliwości zakupu tego samochodu bez wielkiej aktywności i zabiegów Wójta Gminy Andrzeja Wyrzykowskiego, który pozyskał wsparcie finansowe i przychylność od Samorządu Powiatowego, Komendy Głównej, Wojewody, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ubezpieczeń, Rezerwy Premiera i dzięki temu zostało zgromadzone ponad 1 mln 100 tys. zł. Dzięki takim
zabiegom Wójta radni zgodzili się, aby z budżetu dołożyć brakujące  ponad 300 tys. zł i umożliwić w ten sposób zakup tego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki SCANIA.

Medale dla zasłużonych druhów

Z racji 100-lecia jednostka została odznaczona najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku OSP RP. Była to również bardzo dobra okazja do uhonorowania druhów, którzy przez ostatnie lata zasłużyli się szczególnie dla jednostki. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafił do trzech druhów. Jego srebrny odpowiednik do sześciu ochotników, a brązowy do czterech. Odznaką „Strażak Wzorowy” uhonorowano jedenastu młodych druhów. Złota Odznaka Honorowa Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego trafiła do ośmiu osób, a srebrną i brązową otrzymało po dwoje druhów.

Władze jednostki podziękowały Wójtowi Gminy, radnym Rady Gminy, Staroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu wraz z radnymi, reprezentantom władz wojewódzkich i różnych środowisk gminnych i nie tylko, za otrzymane od nich wsparcie. Oprócz wielu słów uznania ze strony samorządów: gminnego i powiatowego, powiatowych i wojewódzkich władz strażackich, na ręce prezesa i naczelnika OSP Przodkowo, trafiły praktyczne prezenty od samorządu gminnego, powiatowego i biura wojewódzkiego OSP.

D. Tryzna

Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo

Dzisiejszy dzień jest świąteczny podwójnie, a nawet potrójnie. Mamy dziś św. Floriana, czyli święto całej braci strażackiej. Z tej okazji chciałbym Wam serdecznie pogratulować i złożyć życzenia dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.

Po drugie obchodzimy dziś 100-lecie OSP Przodkowo. Szacunek wielki dla wszystkich tych, którzy zakładali jednostkę 101 lat temu. Musieli mieć wielkie serca i tęgie umysły, aby podjąć tak śmiałą decyzję. Historia tej jednostki jest naznaczona nie tylko ofiarną służbą na rzecz ratowania ludzkiego życia i mienia, ale też zaangażowaniem społecznym. Działa tu jedyne w województwie pomorskim Muzeum Pożarnictwa. To jest zasługą małżeństwa Dejków – Wandy i Leona. Kontynuują tę pasję ochotnicy, bo muzeum działa przy OSP.

Trzeci powód świętowania to przekazanie dla jednostki nowego samochodu marki Scania. Stąd tegoroczne Święto Floriana jest bardzo bogate.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • dh Stencel Bartłomiej s. Jędrzeja
 • dh Deyk Paweł
 • dh Wilczewski Adam

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • dh Byczkowski Krzysztof
 • dh Byczkowski Mirosław
 • dh Meyer Marek
 • dh Papis Łukasz
 • dh Merchel Bartłomiej
 • dh Littwin Mateusz

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

 • dh Byczkowski Edmund
 • dh Krefta Mateusz
 • dh Wilkowski Tadeusz
 • dh Szwichtenberg Krzysztof

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY”

 • dh Żmuda Trzebiatowski Bartłomiej
 • dh Żmuda Trzebiatowski Patrycjusz
 • dh Petryński Robert
 • dh Petryński Jakub
 • dh Ludwichowski Szymon
 • dh Wierczyński Damian
 • dh Stencel Bartłomiej s. Sławomira
 • dh Stencel Alan
 • dh Wicki Tomasz
 • dh Wicki Damian
 • dh Rodhe Seweryn

„Brązową Odznaką Honorową Zasłużonych dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”

 • dh Stencel Karol
 • dh Petryński Tomasz

„Srebrną Odznaką Honorową Zasłużonych dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”

 • dh Szulca Marek
 • dh Kunikowski Jarosław

 „Złotą Odznaką Honorową Zasłużonych dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”

 • dh Wyrzykowski Andrzej
 • dh Barzowski Jan
 • dh Szulca Brunon
 • dh Stencel Jędrzej
 • dh Byczkowski Alojzy
 • dh Krefta Jan
 • dh Kroll Henryk
 • dh Łaga Mirosław

Historia OSP Przodkowo

OSP Przodkowo powstała w 1923 roku jako Straż Ogniowa „Fajerwera”. Inicjatorem jej powołania był ówczesny sołtys Jan Ptach i jego sekretarz Brunon Szymichowski. W pierwszych latach działalności jednostka była wyposażona w sikawkę ręczną – kołową zwaną po kaszubsku „szprecą”.

W październiku 1927 roku wybrano nowy 8-osobowy zarząd w składzie: naczelnik Jan Wicki, prezes Bernard Trzebiatowski, sekretarz Jan Walaszkowski, skarbnik Marian Niklas, komendant Jan Stencel, gospodarz Franciszek Byczkowski, klucznik Ignacy Niklas, adiutant Robert Mazur. Działał on do roku 1935. W tych latach następował stopniowy rozwój jednostki. Strażacy aktywnie uczestniczyli w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach szkoleniowych. W 1928 roku zajęli drugie i trzecie miejsce na zawodach w Kartuzach. Pierwsze umundurowanie – bluzy treningowe trafiły do druhów w 1929 roku.

Tę aktywność przerwał wybuch II wojny światowej.

Po wojnie w 1946 roku udało się zorganizować motopompę, węże parciane i trochę innego sprzętu. Był on przechowywany u Antoniego Leonarczyka. Dwa lata później straż otrzymała od gminy na swoją siedzibę mały budynek w centrum wsi przy głównej drodze. W latach 1950-1951 został rozbudowany o pomieszczenie do suszenia węży i magazyn na paliwo. W 1952 roku na wyposażenie jednostki trafiła pierwsza w powiecie motopompa polskiej produkcji. Dwa lata później jednostka otrzymała wojskowy wóz terenowy. W kolejnych latach zastąpił go Star, a później Ford. Tego samego roku odnotowano duże osiągniecie. Drużyna z jednostki zajęła trzecie miejsce w zawodach powiatowych OSP w Kartuzach.

Od lat 60. następuje wzrost liczby członków jednostki. W 1961 roku męska drużyna pożarnicza liczyła 18 członków. W lutym następnego roku powołano kobiecą drużynę w liczbie 14 członkiń. W październiku 1963 roku powstaje pierwsza MDP – dziewczęca w liczbie 17 osób. Rok później MDP chłopięca. W tym i następnym 10-leciu drużyny jednostki regularnie uczestniczą w zawodach pożarniczych różnego szczebla, np. zdobywając m.in. w działalności prewencyjno-wychowawczej w latach 1974-76 pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich.

W marcu 1969 roku podjęto uchwałę o budowie Domu Strażaka. Akt erekcyjny wmurowano w październiku 1971 roku, a oddano do użytku w maju 1975 roku. Było to wielkie wydarzenie dla społeczności Przodkowa. 5 miesięcy później jednostka otrzymała nowy wóz marki Star.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było nadanie jej sztandaru.

W 2004 roku z okazji 80-lecia jednostka otrzymała nowy samochód marki Ford. 5 lat później trafił do niej nowy wóz bojowy marki Mercedes.

Wyjątkowym wydarzeniem był 8 maja 2014 roku, kiedy po 3-letniej rozbudowie otwarto jedyne w woj. pomorskim Muzeum Pożarnictwa, którego patronem został dh Leon Deyk, jeden z „filarów” jednostki.

Komentarze