Gmina Przodkowo Samorząd

Gmina Przodkowo. Nowy skarbnik w urzędzie. Henryka Walkusz zastąpiła Grażynę Ramczyk

Pod koniec sesji absolutoryjnej pożegnano dotychczasowego skarbnika gminy – Grażynę Ramczyk, która odchodzi na zasłużoną emeryturę. Jak wspomina wójt Andrzej Wyrzykowski, pani Ramczyk pełniła tę funkcję, kiedy on jesienią 1998 roku został wójtem. Od tego czasu przez 24 lata wspólnie dźwigali finanse gminy. Jak podkreśla, skarbnik jest ważny z tego względu, żeby prawidłowo dokonywać różnego rodzaju operacji finansowych, realizować je terminowo, zgodnie ze wszystkimi planami rozdziałów. Jest to bardzo skrupulatnie kontrolowane przez co czteroletnie kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podkreśla, że na przestrzeni tych lat takich kontroli było kilkanaście i nigdy nie było większych problemów. Według wójta to w dużej mierze zasługa skarbnika i jego referatu.

– Dobra współpraca na linii wójt-skarbnik jest istotna, bo wójt musi stawać na wysokości oczekiwań mieszkańców i starać się to realizować jak najlepiej, a nie zawsze jest to możliwe, chociażby ze względu na procedury finansowe czy sztywnych reguł finansowych. Żeby znaleźć teraz kompromis między tymi potrzebami a też tym, żeby było to zgodne z prawem, to jest właśnie kwestia dogadania się wójta, skarbnika, porozumienia się też zastępcy, sekretarza. Nam przez te lata to się naprawdę dobrze udawało. Ja jestem zadowolony i uważam, że wyniki też to pokazują, że naprawdę było to dobrze – komentuje relacje wójt A. Wyrzykowski.

Odchodzącą skarbnik pożegnali wszyscy radni i osoby obecne na sesji. W ich imieniu wypowiedział się wójt.

– Za te wszystkie lata bardzo dziękujemy. Życzę dobrej i miłej emerytury i oczywiście dalszej współpracy i spotykania się z nami – podsumował.

Funkcję skarbnika będzie teraz pełnić Henryka Walkusz, która była kierownikiem Referatu Finansów.

D. Tryzna

Komentarze