Miasto Kościerzyna Wokół nas

Kościerzyna. Aktywność Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Gościli wicewojewodę, a teraz Piotra Szubarczyka

Ostatnie dwa miesiące pokazały dużą aktywność kościerskiego oddziału Civitas Christiana. W lutym gościli oni nowego wicewojewodę pomorskiego Aleksandra Jankowskiego, który również jest członkiem tego stowarzyszenia. W ubiegły czwartek z ich inicjatywy do Kościerzyny przyjechał historyk Piotr Szubarczyk.

To postać znana ze swoich publikacji, książek i pracy w IPN. Jego specjalizacją jest historia najnowsza, a szczególnie relacje Polski z Rosją Sowiecką, później ze Związek Radzieckim. Do najbardziej znanych jego prac należą: „W cieniu czerwonej gwiazdy”, ,,Czerwona apokalipsa” czy „Zbrodnie sowieckie na Polakach 1917–1956”.

Piotr Szubarczyk wystąpił w Kościerzynie w trzech prelekcjach. Najpierw spotkał się z młodzieżą licealną. W południe wystąpił przed uczniami Szkoły Podstawowej Nr 6. Po południu spotkał się w sali Kina Remus z członkami Civitas Christiana, Młodzieżową Wszechpolską Okręgu Pomorskiego i członkami Ruchu Narodowego.

Tematyką jego prelekcji byli ludzie i wydarzenia okresu dwudziestolecia międzywojennego i okres po II Wojnie Światowej. Głównym bohaterem „Roman Dmowski, ojciec polskiej niepodległości”.

Wystąpienia historyka w szkołach cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która miała możliwość poznania faktów z naszej historii, których nie ma w podręcznikach szkolnych. Szeroka wiedza prelegenta i jego pasja tematyką umożliwiły młodym ludziom nowe spojrzenie na fakty czasem im już znane. W dobie konfliktu na wschodzie Europie znajomość faktów historycznych jest pożądana. Takie spotkania na pewno dobrze służą lekcjom patriotyzmu.

D. Tryzna

Komentarze