Gmina Sulęczyno OSP

Gmina Sulęczyno. ,,…My ze strażakami jesteśmy za pan brat…”

W dniu wczorajszym na sesji rady gminy Sulęczyno przedstawiciele władz wojewódzkich OSP udekorowały medalami resortowymi wójta gminy Sulęczyno, skarbnika oraz sekretarza. Wszystko to w ramach podziękowań za ich zaangażowanie w rozwój OSP leżących na terenie gminy.

Na sesję przybył dh. Edmund Kwidziński dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, st. kpt. Paweł Gil Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach, dh. Andrzej Roda Komendant Gminny ZOSP RP w Sulęczynie oraz dh. Robert Roda prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie. W imieniu środowiska przyznali odznaczenie pn. „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”, władzom gminy Sulęczyno.

Uhonorowani medalami

Srebrnym honorowym medalem został odznaczony wójt gminy Sulęczyno Bernard Grucza. Brązowymi odznakami zostali udekorowani odpowiednio sekretarz gminy Danuta Karcz-Karczewska oraz skarbnik Paweł Trzebiatowski. Odznaki były podziękowaniem za wieloletnią działalność władz na rzecz rozwoju jednostek OSP.

– Działalność straży jest nierozerwalnie związana z liczbą zagrożeń, a te wymuszają wyposażenie jednostek w odpowiedni sprzęt. Stąd też organ wykonawczy przez wiele lat czynił starania, aby jednostki w tej gminie posiadały adekwatne do liczby i rodzaju zagrożeń sprzęt – podkreślał dh E. Kwidziński

Podziękowania uhonorowanych

Oprócz medali były także gratulacje od nowego Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach st. kpt. Pawła Gila, który po raz pierwszy wizytował jednostkę. Ponadto pani skarbnik otrzymała piękny bukiet róż od prezesa OSP Sulęczyno dh. Roberta Rody. Z kolei wójt w swoim podziękowaniu podkreślił rolę strażaków ochotników w życiu gminy. Mówił również o dobrych, wzorcowych relacjach pomiędzy samorządem gminy a OSP.

– Nawałnica, która przeszła kilka lat temu przez teren gminy, pokazała siłę straży pożarnej, jak bardzo potrzebni są przeszkoleni strażacy i sprzęt, dzięki którym mogą ratować ludzie życie. W miarę możliwości zawsze będziemy wspierać naszych strażaków. Jesteśmy ze strażakami za pan brat. Bez straży ani rusz – mówił wójt B. Grucza 

Po tej dodatkowej i miłej dla władz części, radni przystąpili do procedowania przewidzianych na ten dzień uchwał.

red.

Komentarze