Powiat kościerski Szkolnictwo Wokół nas

Powiat kościerski. Blisko 600 maturzystów przystąpi do egzaminu dojrzałości

Matura to czas wielkich wyzwań, ale także możliwość udowodnienia własnych umiejętności i wiedzy. Dla setek maturzystów z powiatu kościerskiego nadchodzące dni będą czasem intensywnej nauki, ale także determinacji i nadziei na pozytywne rezultaty.

Przed tegorocznymi absolwentami szkół ponadpodstawowych matury, z którymi będą się mierzyć w dniach 7-23 maja. Pierwszym sprawdzianem będzie tradycyjnie egzamin z języka polskiego, a następnie uczniowie zmierzą się z matematyką, językiem angielskim i innymi językami obcymi.

Maturzyści pow. kościerskiego

W powiecie kościerskim do egzaminu dojrzałości przystąpi łącznie 577 abiturientów i absolwentów z lat poprzednich ze szkół ponadpodstawowych. Największą grupę stanowią uczniowie planujący zdawać egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Do egzaminu z I LO przystąpi łącznie 146 tegorocznych maturzystów oraz 17 z lat poprzednich.

Z IV LO maturę będzie pisać 56 tegorocznych abiturientów, a ponadto 11 osób będzie poprawiać swój wynik.

Z Technikum nr 1 egzamin dojrzałości będzie zdawać łącznie 128 tegorocznych maturzystów i 23 z lat poprzednich.

Ponadto będzie 9 maturzystów II LO dla dorosłych z poprzednich lat.

Aż 154 tegorocznych maturzystów będzie reprezentować Technikum nr 2. Do tej liczby należy również doliczyć 30 osób z poprzednich lat.

Z Technikum nr 3 do matury przystąpi 3 uczniów.

Na poziomie podstawowym najwięcej uczniów przystąpi do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Natomiast na poziomie rozszerzonym najpopularniejszym przedmiotem będzie język angielski, geografia i matematyka.

Wszystkim życzymy powodzenia i skutecznej pracy nad osiągnięciem swoich celów edukacyjnych.

red.

Komentarze