Gmina Żukowo Inwestycje Szkolnictwo

Banino. Budowa szkoły przy ul. Lotniczej. Zalewają stropy nad drugim piętrem

W styczniu rozpoczęto budowę parteru budynku. 13 lutego było wmurowanie kamienia węgielnego, a na początku kwietnia budynek prawie jest gotowy. Prawdopodobnie w najbliższym czasie świętowana będzie ,,wiecha”.

To największa inwestycja oświatowa w gminie. Realizują ją firma BMI Sp. z o.o. To dla niej prestiżowe zadanie. Rozpoczęto je w roku ubiegłym realizując prace rozbiórkowe i ziemne. Wylano też fundamenty i posadzkę. W styczniu br. przystąpiono do murowania parteru. Kiedy 13 lutego w obecności wiceministra Marcina Horały i wojewody Dariusza Drelicha na budowie miało miejsce uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, parter był gotowy i murowano pierwsze piętro. 5 kwietnia gotowe było drugie piętro i zalewany był strop nad nim. Równocześnie montowano drewnianą konstrukcję dachu nad salą gimnastyczną. Przy takim tempie najprawdopodobniej w kwietniu na budynku zawiśnie ,,wiecha”.

Inwestycja za 26,8 mln zł

W ramach inwestycji powstanie szkoła dla ok. 700 uczniów. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2658,73 m2, natomiast łączna powierzchnia użytkowa to 5304,94 m2. W obiekcie zaprojektowano:

21 sal lekcyjnych w części rozbudowywanej i nadbudowywanej, 5 sal lekcyjnych w segmencie istniejącym przebudowywanym i nadbudowywanym. Wybudowana zostanie hala sportowa z zapleczem obejmującym 4 przebieralnie z węzłami sanitarnymi. Budynek będzie zapewniał dostęp dla osób niepełnosprawnych. Natomiast zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie zatoki kiss&ride.

Wykonawcą prac jest BMI Sp. z o.o. z Żukowa. Koszt inwestycji to 26,82 mln zł z czego 13,98 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

D. Tryzna

Komentarze