Gmina Sierakowice Inwestycje

Gmina Sierakowice. Z ostatniej sesji. Plaża nad Jeziorem Junno ma zostać zagospodarowana

Podczas ostatniej sesji wójt Tadeusz Kobiela poinformował, że zakończono projekt budowy miejsca do kąpieli z pomostem nad Jeziorem Junno w Kamienicy Królewskiej. To pozwoliło na ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy, który będzie miał niespełna rok na realizację inwestycji.

Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie miejsca rekreacji i turystyki wodnej znajdującego się przy Jeziorze Junno w miejscowości Kamienica Królewska. Inwestycja obejmuje dwa etapy. Przetarg ma zostać otwarty 24 kwietnia. Sam okres realizacji zamówienia ma wynieść jedenaście miesięcy.

Dwuetapowa inwestycja

I etap inwestycji dotyczy zagospodarowania terenu w pobliżu jeziora poprzez budowę miejsca do kąpieli z pomostem, przestrzeni tymczasowej gastronomii, parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem drogowym. W ramach I etapu inwestycji przewiduje się budowę pomostu na jeziorze Junno o długości 40 m. Przewiduje się również budowę ogrodzenia panelowego wraz z bramami wjazdowymi, wykonanie robót z zakresu branży elektroenergetycznej oraz roboty z zakresu branży sanitarnej. Etap obejmuje również budowę trzech wiat grillowych wyposażonych w biesiadne stoły i ławy, dwóch murowanych grilli oraz dwóch miejsc na ognisko. Ponadto przewiduje się posadowienie kontenera magazynowego, kontenera sanitarnego, pojemników na odpady segregowane, śmietników parkowych oraz ławek parkowych.

W ramach II etapu inwestycji przewiduje się wykonanie robót z branży drogowej tj. budowy drogi dojazdowej o długości ok. 377 m. Zakres przedsięwzięcia obejmuje utwardzenie drogi gminnej na szerokości 4 m. Odcinkowo droga będzie miała szerokość 5 m. Nawierzchnia drogi będzie z płyt betonowych zbrojonych wielootworowych. Po obu stronach jezdni będą pobocza wykonane z kruszywa.

UG/opr.red

Komentarze