Gmina Kościerzyna Szkolnictwo

Gmina Kościerzyna. Gala stypendiów. „Widać, że zdolnych i ambitnych młodych ludzi w gminie nie brakuje”

Tak wójt Grzegorz Piechowski określił uroczystość, podczas której wręczył wielu, młodym mieszkańcom gminy nagrody za wybitnie osiągnięcia naukowe. Wręczając je każdej z grup włodarz gminy podkreślał, że chciałby, aby nagrodzonych było z roku na rok coraz więcej.

30 listopada na sali posiedzeń urzędu gminy odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów edukacyjnych. Otrzymały je osoby, które mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen i udziałem w olimpiadach i konkursach, ale również osiągnięciami w działalności społecznej. Laureatem stypendium w przypadku ucznia szkoły podstawowej klas V-VI mógł zostać uczeń ze średnią minimum 5,5. W przypadku klas VII-VIII stypendysta musiał spełniać warunek średniej 5,3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych ubiegający się o wyróżnienia musieli uzyskać średnią co najmniej 5,0, zaś studenci 4,8. Wnioski oceniała komisja w składzie: Katarzyna Knopik, sekretarz gminy, Barbara Jankowska, dyrektor Zakładu Oświaty i Danuta Szczepańska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych. W tym roku przyznała 74 stypendia.

– Kryteria skali ocen są ustalone w uchwale Rady Gminy i każdy może się z nimi zapoznać. Ale oprócz tego, że uczeń musi się wykazywać dobrymi ocenami, to też jest ważna praca społeczna, bo to też jest jeden z elementów oceny, czyli jego zaangażowanie w życie wspólnoty szkoły i miejscowości, w której mieszka – tłumaczył podczas gali wójt gminy Grzegorz Piechowski.

,,To duże święto dla gminy’’

Z powodu tak licznej grupy laureatów podczas gali podzielono ich na cztery grupy. Pierwszą stanowili uczniowie klas V-VI. Było ich 23. Reprezentowali wszystkie szkoły z terenu gminy. Podobnie było też w kolejnej grupie, którą stanowili uczniowie klas najstarszych ze szkół podstawowych. W tym roku 24. z nich otrzymało stypendia. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, z których pochodzili. Trzecią grupę stanowili uczniowie szkół średnich, mieszkańcy gminy. Do nich trafiło 9 stypendiów. Czwarta grupa to studenci. Stypendia otrzymało 18. z nich. Na gali byli obecni tylko nieliczni, więc dwie ostatnie grupy połączono.

Przed wręczeniem stypendiów wójt G. Piechowski do każdej z grup kierował swoje słowo. Było ono dopasowane do wieku słuchaczy i najczęściej zawierało konkretny przykład, który miał przemówić do wyobraźni.

– Czas, który spędzacie w szkole podstawowej, średniej czy na studiach, który dla Was jest czasem dobrze wykorzystanym, daje Wam szanse na dobrą przyszłość w życiu dorosłym. Być może niekoniecznie zauważcie, że jest to okres najpiękniejszy dla Was. Powinniście go w jak najlepszy sposób wykorzystać. Postawić sobie cel, ambitny cel, bo kiedy efekt będzie nawet mniejszy, to i tak będzie zawsze dobry. Oczywiście, aby ten cel zrealizować, potrzebne jest wsparcie rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół – radził wójt.

Galę podsumował słowami „Jak widać zdolnych i ambitnych ludzi w gminie Kościerzyna nie brakuje, choć oczywiście chcielibyśmy, żeby za rok było ich jeszcze więcej”.

D. Tryzna

Szkoła Podstawowa

Klasy V – VI

 • Julita Bek – SP w Wielkim Klinczu
 • Piotr Datta – SP w Wielkim Klinczu
 • Witosława Dziemińska – SP w Skorzewie
 • Marta Paluszyńska – SP w Skorzewie
 • Iga Dębicka – SP w Skorzewie
 • Antoni Boszk – SP w Skorzewie
 • Roksana Głodowska – SP w Skorzewie
 • Zofia Kulaszewicz – SP w Skorzewie
 • Anna Stefanowska – SP w Nowym Klinczu
 • Natalia Urbanowicz – SP w Nowym Klinczu
 • Magdalena Polejowska – SP w Nowym Klinczu
 • Lena Łosińska – SP w Łubianie
 • Oliwia Okrój – SP w Łubianie
 • Maja Ściążko – SP w Łubianie
 • Amelia Bruska – SP w Łubianie
 • Martyna Marszałkowska – SP w Łubianie
 • Wiktoria Cyrzan– SP w Wielkim Podlesiu
 • Katarzyna Piankowska – SP w Wielkim Podlesiu
 • Róża Wróbel – SP w Wielkim Podlesiu
 • Weronika Kropidłowska – SP w Kornem
 • Julia Chocha – SP w Kornem
 • Mateusz Pobłocki – SP w Niedamowie
 • Stanisław Bober – SP w Niedamowie

Klasy VII – VIII

 • Krzysztof Mysiakowski – SP w Wielkim Klinczu
 • Faustyna Marczyk – SP w Wielkim Klinczu
 • Kordian Zaworski – SP w Wielkim Klinczu
 • Klaudia Zaworska – SP w Wielkim Klinczu
 • Weronika Redzimska – SP w Wielkim Klinczu
 • Anna Szybalska – SP w Wielkim Klinczu
 • Karol Paluszyński  – SP w Skorzewie
 • Kacper Wilke – SP w Skorzewie
 • Tomasz Polejowski – SP w Nowym Klinczu
 • Marcel Urbanowicz – SP w Nowym Klinczu
 • Marcelina Góra – SP w Wąglikowicach
 • Bartosz Kerlin – SP w Wąglikowicach
 • Amelia Majkowska – SP w Wąglikowicach
 • Antonina Kropidłowska – SP w Łubianie
 • Marcelina Daft– SP w Łubianie
 • Nadia Kerlin – SP w Łubianie
 • Natalia Lass – SP w Łubianie
 • Julia Blicharska – SP w Łubianie
 • Otylia Kaczorowska – SP w Łubianie
 • Adam Szmaglik – SP w Łubianie
 • Michał Wąsowicz – SP w Łubianie
 • Lidia Zarębska – SP w Wielkim Podlesiu
 • Julia Felskowska – SP w Wielkim Podlesiu
 • Mikołaj Wolter – SP w Kornem

Szkoła średnia

 • Natalia Grau – I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie
 • Anna Benka – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Jakub Klasa – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Paulina Pierzgalska – PZS Nr 2 w Kościerzynie
 • Eliana Szulta – PZS Nr 1 w Kościerzynie
 • Kacper Walkusz – V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
 • Izabela Flisikowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdańsku
 • Jakub Hinca – Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM
 • Dawid Literski – I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Szkoła wyższa

 • Katarzyna Eron – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Marta Cieszyńska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Joanna Wilkowska – Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Justyna Laska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Zuzanna Kuklińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Martyna Błaszkowska – Uniwersytet Gdański w Gdańsku
 • Adrianna Stańczyk – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Magdalena Szenwald – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Aleksandra Kujach – Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Magdalena Tusk – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Agnieszka Tutkowska – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Magda Jereczek – Akademia Pomorska w Słupsku
 • Kacper Ściążko – Politechnika Gdańska w Gdańsku
 • Miłosz Załucki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Julia Zaborowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Augustyn Żurawski – Uniwersytet Warszawski
 • Julia Lindstedt – Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Marcin Wierzba – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze