Gmina Kościerzyna Wokół nas

Gmina Kościerzyna. Podsumowanie spotkań wiejskich. Frekwencja dopisuje, a dominuje podsumowanie 2023 i całej kadencji

Za nami osiem zebrań sołeckich. Tegoroczne spotkania u progu wyborów samorządowych są okazją do różnych podsumowań. Podczas nich ustalane są również programy sołeckie na wydatkowanie środków z bieżącego roku. Spraw zgłaszanych za dużo nie ma. Dominują te związane ze stanem dróg po zimie.

Jak mówi wójt gminy Grzegorz Piechowski, frekwencja na zebraniach dopisuje. Mieszkańcy przychodzą, gdyż chcą porozmawiać i ustalić do będzie wykonane dla miejscowości w ramach programu sołeckiego. Wśród spraw zgłaszanych dominują te dotyczące stanu dróg po zimie.

– Kiedy rozmawiamy na tematy, które niepokoją mieszkańców, tak jak w poprzednich latach staramy się te problemy zapisać, aby na bieżąco przekazywać je do realizacji, głównie do zakładu komunalnego – mówi wójt. G. Piechowski.

Wybory odciskają piętno…

Cykl tegorocznych spotkań wypada w okresie kampanii wyborczej do samorządów, stąd są one idealnym miejscem i czasem do podsumowania, po pierwsze – tego co zostało zrealizowane w gminie, a przede wszystkim na terenie danego sołectwa w ubiegłym roku i w całej kadencji.

Jak podkreśla wójt, ostatnie 5 lat to blisko 120 mln zł wydatkowanych na inwestycje. To oznacza, że blisko co czwarta złotówka wydana z budżetu idzie na inwestycje. Z tej kwoty nieco ponad 1/3 to środki własne, a pozostałe zostały pozyskane.

– Atmosfera jest raczej taka wspólnotowa, czyli z troską patrzymy na to wszystko co nas czeka, jakie są problemy. Cieszymy się z tego, co się udało zrobić, choć mamy świadomość, że jest jeszcze wiele do zrobienia – podsumowuje wójt.

Nowe szanse przed gminą otwiera nowa perspektywa i środki unijne, które są z nią związane.

Zgodnie z podjętymi wcześniej ustaleniami, po zakończeniu oficjalnej części zebrania jest czas na wystąpienie tych, którzy kandydują na radnych różnego szczebla. Każdy ma 3 minuty, aby zaprezentować swoją osobę.

D. Tryzna

Komentarze