Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Sesja absolutoryjna. ,,…To uwieńczenie naszej, zespołowej pracy…’’

W ubiegły czwartek w świetlicy wiejskiej w Orlu odbyła się uroczysta, absolutoryjna sesja Rady Gminy Liniewo. Podczas jej trwania radni udzielili wotum zaufania i absolutorium wójtowi Mirosławowi Warczakowi.

Najważniejszymi punktami obrad ostatniej sesji były: debata nad raportem o stanie gminy, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie wójtowi wotum zaufania i absolutorium za miniony rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 pokazało, iż kwota wykonania dochodów w wysokości 31,83 mln zł stanowi 108,5 proc. planu. W roku ubiegłym wydatkowano 33,65 mln zł, co stanowi 92,33 proc. planu. Najwięcej, bo aż 28 proc. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie. Niewiele mniej, bo 27 proc. wydatków przekazano na rodzinę. Na pozostałe działy wydatkowano od 5 do ponad 9 proc. Z raportu wynika również, że obecne zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosi  9,03 proc.

Gratulacje i podziękowania

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku na temat sprawozdania z wykonania budżetu i stanowisk poszczególnych komisji przystąpiono do głosowania. Sprawozdanie finansowe, jak i uchwałę o udzielenie wójtowi absolutorium przyjęto większością głosów. Trzynastu radnych opowiedziało się ,,za’’, a jeden był przeciw.  

W imieniu całej Rady Gminy przewodniczący Adam Sosnowski z wiceprzewodniczącym Sławomirem Zabrockim i radną Sylwią Klajst złożyli wójtowi i skarbnik gratulacje. Wręczyli im wiązankę kwiatów oraz złożyli życzenia dalszej, owocnej pracy na rzecz gminy. 

Na koniec głos zabrał włodarz M. Warczak. Podziękował radzie za przychylne głosowanie. Podkreślił, że jest to wspólny sukces liniewskiego społeczeństwa.  

– Chciałbym podziękować za udzielone wotum zaufania oraz absolutorium, które jest zwieńczeniem naszej, zespołowej pracy przy realizacji budżetu oraz zaufania i wsparcia. Tak właśnie skonstruowany jest samorząd, że realizujemy wszystko kolegialnie i też kolegialne odpowiadamy za to przed mieszkańcami. Mimo że przyszło nam działać w tak trudnym i nieprzewidywalnym czasie, to cieszę się, że uzyskaliśmy taki wynik – dziękował M. Warczak.

UG/opr.red

Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.
Fot. Nadesłane UG Liniewo.

Komentarze