Gmina Somonino Inwestycje

Gmina Somonino Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych

Od jesieni na terenie gminy montowane są panele fotowoltaiczne na obiektach prywatnych. Wykonawca projektu z powodu Covid-19 nie zrealizował jednak założeń dotyczących roku ubiegłego. Ma czas do końca marca bieżącego roku, aby zakończyć prace.

Projekt ,,Eko-Energia od Somonina aż po Przywidz” jest realizowany w partnerstwie przez dwie wymienione w tytule gminy. W tej pierwszej ma być wykonanych 114 mikroinstalacji na nieruchomościach mieszkańców i osiem mikroinstalacji na obiektach użyteczności publicznej.

Przez długi okres czasu trwało wytypowanie wykonawcy projektu.

– Odbyły się dwa przetargi dotyczące OZE. Musieliśmy dwa razy wyjeżdżać do Warszawy, aby rozstrzygnąć spory pomiędzy wykonawcami. Wreszcie stanęło, że będzie jeden wykonawca w obu gminach. To była duża walka, bo duże są pieniądze – tak o perturbacjach związanych z wyłonieniem wykonawcy mówi Marian Kowalewski, wójt gminy Somonino. Ostatecznie wybraną firmą została Flexipower Group Sp. z o.o.

Gmina też walczyła o swoje

Trudne negocjacje dotyczyły  też jakości wykorzystywanych w projekcie urządzeń. Gmina walczyła, aby były to urządzenia renomowane. Aby projekt był jak najwyższej jakości.

– To nie są tylko pieniądze zewnątrz z UE. To też środki należące do mieszkańców w ramach ich wkładu. Walczyliśmy, żeby te pieniądze nie były wydane w błoto, żeby firma nie ściągała urządzeń, które są tanie, a potem przestaną działać. Postawiliśmy na panele, które muszą mieć moc i trwałość i zabezpieczenie na lata – tłumaczy włodarz gminy

Uzgodniono, że  instalacje fotowoltaiczne będą oparte na inwerterach marki SolarEdge oraz panelach Sunergy USA WORKS LLC.

Są poślizgi w planach

Jak informuje wójt M. Kowalewski, na pierwszy rzut poszły budynki w Goręczynie. Ustalono, że do końca roku 2020 wykonawca zrealizuje 52 instalacje. Niestety, Covid-19 utrudnił realizację tych planów. Pracownicy firmy wykonującej montaże musieli być objęci kwarantanną. W renegocjowanym porozumieniu ustalono, że do końca roku będzie wykonanych 30 instalacji, a te pozostałe zostaną zamontowane w miesiącu lutym.

Procedura postępowania w realizacji konkretnego zadania polega na tym, że wykonawca dzwoni do właściciela obiektu kilka dni przed montażem, aby umówić się na konkretny dzień.

Montaż całości instalacji ma potrwać do końca maja br. Całkowity koszt projektu dla obu gmin wynosił ponad 14,5 mln zł brutto. Pierwotnie program został dofinansowany kwotą 10 mln zł, ale w końcu ubiegłego roku wynegocjowała dodatkowe dofinansowanie, także ta kwota się zmieniła.

D. Tryzna

Komentarze