Konkursy Powiat kościerski Szkolnictwo

Kaliska Kościerskie. Powiatowe eliminacje turnieju BRD. Triumf drużyn ze SP nr 1 w Kościerzynie

Drugi rok z rzędu w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich odbyły się powiatowe eliminacje do wojewódzkiego turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego organizatorami są m.in. PZM i Komenda Główna Policji. W tym roku w obu kategoriach wiekowych zwyciężyły teamy reprezentujące SP nr 1 w Kościerzynie.

Głównym celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, popularyzacja roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wśród zaproszonych gości i sponsorów byli m.in. Piotr Karczewski, Społeczny Doradca Prezydenta RP, wójt Grzegorz Piechowski, starosta Alicja Żurawska, burmistrz Michał Majewski, dyrektor Kuratorium w Kościerzynie Joanna Sawczyn, Komendant KPP podinsp. Adam Bork. Turniej otworzył dyrektor szkoły w Kaliskach Tomasz Dargacz. Podziękował również sponsorom za wsparcie konkursu poprzez m.in. zakup roweru.

Zwyciężyli uczniowie ze SP nr 1  

Do konkursu przystąpiło sześć szkół w kategorii uczniów młodszych i siedem szkół w kategorii uczniów starszych. W trakcie turnieju funkcjonariusze KPP sprawdzili wiedzę teoretyczną uczniów w dwóch kategoriach wiekowych na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ich umiejętności jazdy rowerem na specjalnych torach przeszkód oraz udzielania pierwszej pomocy. Poziom ich wiedzy był bardzo wysoki.

Klasyfikacja konkursu BRD podstawówki klasy młodsze: pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościerzynie, drugie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Górze, trzecie – Zespół Kształcenia w Łubianie.

W klasyfikacji klas starszych również zwyciężył team ze SP nr 1 w Kościerzynie. Drugie miejsce zajęli gospodarze z Kalisk Kościerskich, zaś trzecie reprezentanci szkoły w Górze.

Nagrodę indywidualną dla najlepszego uczestnika turnieju zdobył w kategorii grup młodszych Kornel Gierdziejewski ze SP nr 1 w Kościerzynie, a w grupie uczniów starszych Weronika Mielewczyk również ze szkoły nr 1 w Kościerzynie. Wyłonieni na etapie powiatowym zwycięzcy przystąpią do wojewódzkiego turnieju w Gdańsku.

Nad/opr.red

Komentarze