Gmina Karsin Samorząd

Karsin. Sesja absolutoryjna Rady Gminy. Dwanaście głosów „za”, a reszta wstrzymała się w obu głosowaniach

15 maja Rada Gminy pochyliła się nad dwoma, niezwykle ważnymi dla włodarza samorządu, uchwałami. Raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 przekonały zdecydowaną większość do głosowania „za” przy wotum zaufania i absolutorium dla wójta Romana Brunke.

Te dwie ważne uchwały podejmowała nowa rada, w której aż dziewięć osób stawia pierwsze kroki w samorządzie. Większość w radzie ma klub koalicyjny dla wójta: KWW Jedność i Przyszłość Gminy. Poza nim są radni: Marek Jasnoch i Karol Schiefelbein z KWW Mała Ojczyzna i radny Marcin Czapiewski z KWW Zmiany dla Przyszłości.

Obszerny dokument pokazujący co działo się w gminie w ubiegłym roku przedstawił wójt. W dyskusji nad nim wypowiedziało się wielu radnych i ich wypowiedzi były pozytywne dla włodarza. Krzysztof Datta mówił o bardzo owocnym w inwestycje roku ubiegłym. Podkreślił, że właściwie co roku w ubiegłej kadencji był bity rekord pod względem ilości środków przeznaczonych na różne, potrzebne zadania.

– Czasami pomiędzy nami dochodziło do sporów lub może delikatnej wymiany zdań, bo jak dużo się robi, to zawsze ktoś ma inne spojrzenie. Tak jest i będzie, ale pamiętam jak któregoś razu wójt powiedział „Możemy się kłócić, aby tylko z tego coś dobrego wychodziło”. Jak pod tym się podpisuje – mówił jego klubowy kolega.

Radni odnieśli się do wielu zagadnień przedstawionych w raporcie. Komentowano sprawę języka kaszubskiego, czy gminnego sportu.

Ostatecznie 12 radnych udzieliło wotum zaufania wójtowi R. Brunke, natomiast trójka radnych poza klubem koalicyjnym wstrzymała się.

Uchwała absolutoryjna

Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawił skarbnik urzędu Tomasz Gołuński. Przedstawił on również sprawozdanie z wykonania budżetu, mocno akcentując zrealizowane inwestycje. Ubiegłoroczny budżet został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 50,97 mln zł, natomiast wydatki 55,97 mln zł. Wydatki na inwestycje sięgnęły 16,5 mln zł, co stanowi 29 proc. budżetu. Ostatecznie na koniec ubiegłego roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 21,64 mln zł, co stanowi 42,5 proc. kwoty budżetu.

Przed głosowaniem tej ważnej uchwały dyskusji nie było. Natomiast wynik głosowania powtórzył się. Z gratulacjami wójtowi za otrzymane absolutorium pośpieszyli się jako pierwsi członkowie prezydium rady. Były również kwiaty i gratulacje od licznie obecnych na tej sesji sołtysów.

Po technicznej przerwie radni powrócili do dalszego procedowania kolejnych punktów sesji.

D. Tryzna

Komentarze