Gmina Chmielno Samorząd

Gmina Chmielno. Z XXXV sesji. Uzasadniona podwyżka uposażenia dla wójta

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chmielno radni obradowali nad uchwałą mówiącą o przyznaniu podwyżki wynagrodzenia dla wójta co nakazuje ustawa z września br. Dyskusja jaka towarzyszyła procedowaniu pokazała, że wszyscy radni uważają pracę wójta za profesjonalną, zasługującą na podwyżkę. Tak też głosowali.

Według przedstawionej przez Stanisława Klimowicza przewodniczącego Rady Gminy uchwały, wójt gminy Chmielno otrzymać miał 90 procent przewidzianej ustawą podwyżki. W dyskusji jaka poprzedziła głosowanie, żaden z radnych nie kwestionował potrzeby podniesienia uposażenia włodarzowi gminy. Wszyscy też zgodnie twierdzili, że obecny wójt Michał Melibruda zasługuje na tę podwyżkę. Padały przykłady pokazujące, że jego pensja jest dużo niższa niż wynagrodzenie wójtów sąsiednich gmin. Podkreślano również to, że wójt M. Melibruda pracuje za dwóch, bo nie ma swego zastępcy. W dyskusji tej tylko radny M. Krefta wypowiedział się, że jej nie poprze, bo jest generalnie przeciwko podwyżkom dla samorządowców. Ale i on chwalił profesjonalizm wójta M. Melibrudy.

Wystąpienie wójta       

W dyskusji głos zabrał również sam M. Melibruda podkreślił, że inicjatywa podwyżki wyszła od Rady Gminy a nie od niego samego. Przyznał, że niezależnie od decyzji rady i tak czuje się zobowiązany do końca kadencji pracować z należytą starannością.

-Z podwyżki będę się cieszył, nieważne jaka by ona była. Poprzedni wójtowie zarabiali więcej o nawet 3 tys. zł brutto, nawet jeśli cofniemy się o 20 lat wstecz. Proszę znaleźć wśród bliskich osobę, która w ciągu 20 lat nie dostała podwyżki, a jeszcze zabrano jej 2 tys. zł pensji. Co do dodatku funkcyjnego, każdy samorządowiec ma zastępcę albo dwóch, a ja tę funkcję pełnię sam i to też oszczędność dla gminy – tłumaczył M. Melibruda

Stanowisko przewodniczącego Rady Gminy

 Na koniec dyskusji głos zabrał sam wnioskujący – Stanisław Klimowicz przewodniczący Rady Gminy.

– Wniosek podwyższenia pensji wójta był nie tylko mój, ale i wielu radnych. Wspomniałem o tej inicjatywie wójtowi, ale on chciał poczekać. Jednak ja uważam podwyższenie wynagrodzenia za w pełni uzasadnione. Obecny wójt okazał się naprawdę wspaniałym gospodarzem. Ma  wiedzę, którą w pełni wykorzystuje do zarządzania gminą. Nie mając zastępcy, poświęca bardzo dużo czasu swojej pracy. Widzę, ile wójt wkłada wysiłku w to, aby gmina rozwijała się w dobrym kierunku (…) Te wszystkie pieniądze, które zostały pozyskane w ostatnim czasie zasługują na uznanie i szacunek. Uważam też, że wójt doskonale dba o promocję gminy. Chmielno zaczyna mieć dobrą markę. Dlatego proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały – zakończył swoje wystąpienie.

Ostatecznie uchwała przeszła dwunastoma głosami ,,za’’, przy jednym wstrzymującym się. Nowe wynagrodzenie wójta wyniesie 16,9 tys. zł.

Red.

Komentarze