Gmina Żukowo Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Firma MTM wybuduje I odcinek drogi Borowo – Babi Dół

Jest wykonawca pierwszego etapu drogi, która docelowo ma odciążyć ruch samochodowy w Żukowie na osi wschód-zachód. To pomysł starosty kartuskiego Bogdana Łapy, który uważa że przynajmniej mały ruch samochodowy może być kierowany od strony Kartuz do Babiego Dołu i dalej na obwodnicę.

Wyłonionym w przetargu wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i z którym została podpisana umowa jest: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA z siedzibą w Gdyni z ceną 1,28 mln zł.

– Zamysł jest taki, że droga ta ma być przejściową alternatywą dla poprawy ruchu samochodów z Kaszub na obwodnicę metropolitalną, a dokładniej na węzeł w Glinczu, dopóki nie powstanie estakada w Borkowie. Realizacja zadania istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności poprzez poprawę stanu technicznego samej nawierzchni – mówił starosta Bogdan Łapa.

W planach drugi etap

Remont drogi powiatowej Borowo – Babi Dół polega na modernizacji nawierzchni drogi o długości 1,12 km. W ramach planowanego remontu przewidziano m.in. frezowanie nawierzchni i jej wyrównanie, regulację i uzupełnienie poboczy, oczyszczanie i umacnianie rowów przydrożnych oraz wykonanie oznakowania poziomego. Termin realizacji umowy zakłada okres do 6 miesięcy, z tym że zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. Na realizację zadania powiatowi udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 703 tys. zł. Gmina Żukowo ze swojego budżetu dołoży do inwestycji 70 tys. zł.

Pozostała, nieutwardzona część drogi gruntowej w przyszłości będzie wybudowana w pełnym standardzie dla samochodów osobowych. Powiat zamierza stworzyć projekt na ten etap, zabezpieczając w przyszłorocznym budżecie odpowiednie środki.

Nad/opr.red

Komentarze