Gmina Chmielno Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Kolejny etap w budowie drogi Chmielno-Lipowiec. Umowa z firmą Kruszywo podpisana

Dziś przedstawiciele starostwa kartuskiego i firmy Kruszywo złożyli podpisy pod umową dotyczącą budowy odcinka drogi powiatowej Wygoda Łączyńska – Chmielno. Inwestycja kosztuje 11,45 mln zł i ma być zrealizowana w ciągu roku.

Powiat reprezentował Bogdan Łapa, starosta i Iwona Formela, członek zarządu, zaś firmę Kruszywo Jacek Wicki. 

Zadanie obejmie roboty na odcinku o długości 2,33 km. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa łącznie ze zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Wykonane zostaną przepusty, rowy drogowe i kanał technologiczny. W związku z trudnym terenem biegnącym w pobliżu brzegu jeziora wykonane zostaną miejscami mury oporowe, a skarpy wzmocnione. Najważniejszym jednak zadaniem będzie poszerzenie pasa jezdni do standardowych wymiarów, gdyż obecnie biegnąca tam droga, wykonana z płyt żelbetonowych i yomb, ma szerokość tylko 4,5 m.

Ważna inwestycja

Realizacja przedmiotowego zadania w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także na płynność ruchu i lepsze skomunikowanie w tym także drogi powiatowej z wojewódzką. Realizacja zadania przyczyni się także do istotnego podniesienia standardu technicznego samej jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji, poprzez wykonanie odwodnienia oraz zjazdów łączących się z istniejącymi drogami.

– To bardzo ważny dla nas odcinek, bo do wielu lat radni z tego rejonu monitowali, że należałoby wykonać remont na tej drodze, bo jest ona niebezpieczna a teren wokół niej jest turystyczny. W obecnej kadencji cały ciąg drogi w rejonie Wygoda Łączyńska– Chmielno został naprawiony – mówił starosta B. Łapa.

Wykonawcą inwestycji jest Kruszywo Sp. z o.o. z Lini. Inwestycja będzie kosztować 11,45 mln zł, z czego 6,1 mln zł będzie stanowić dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakładany termin realizacji zadania to czternaście miesięcy.

SP/opr.red

Komentarze