Inwestycje Powiat kartuski Samorząd

Kartuzy. Rozbudowa infrastruktury drogowej. Droga Sławki-Goręczyno zyska kładkę dla rowerzystów

7 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki-Goręczyno”.

W dniu podpisania umowy po stronie inwestora zasiedli starosta Bogdan Łapa, wicestarosta Piotr Fikus, a także członek powiatu Iwona Formela oraz skarbnik Zofia Walkowiak. Z drugiej strony zasiadł przedstawiciel wykonawcy, czyli firmy HYDRO-MAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z miejscowości Garcz. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę z ceną 941 tys. zł oraz okresem gwarancji 7 lat. Na realizację zadania udało się uzyskać powiatowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 626,7 tys. zł. 

Czas pięć miesięcy

Celem inwestycji jest połączenie istniejących ciągów rowerowych wykonanych wzdłuż drogi powiatowej Sławki-Goręczyno poprzez kładkę stalową jednoprzęsłową wykonaną nad rzeką Radunia. Zakres robót obejmuje: wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej ścieżki na jej zakończeniach, budowę kładki dla rowerzystów, budowę drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej – połączenie istniejącej ścieżki z kładką, wykonanie zieleni w postaci trawników i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

– Nowa kładka będzie prowadzić ruch pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powiatowej. Odrębny obiekt, niezależny od istniejącego obiektu drogowego, umożliwi przełożenie ruchu rowerowego i pieszego z istniejącego mostu, który nie posiada wystarczających parametrów na przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego – informuje starostwo.

Termin wykonania całości zamówienia wynosi pięć miesięcy od daty przekazania terenu budowy. 

Nad/opr.red

Komentarze