Gmina Kartuzy Samorząd Wokół nas

Kartuzy. Z ostatniej sesji. Pierwsze jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

W środę miała miejsce III sesja Rady Miejskiej w Kartuzach, podczas której burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023. W wyniku obrad, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. To pierwszy raz w historii, gdy burmistrz Kartuz otrzymał jednomyślne poparcie.

Burmistrz omówił szczegółowo budżet za 2023 rok. Dochody zamknęły się w wysokości 222,9 mln zł. Wydatki budżetowe wyniosły 230,6 mln zł. Budżet w 2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 7,74 mln zł. Dług publiczny wyniósł 87,2 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 39,2 mln zł. W odniesieniu do wydatków majątkowych największą pozycją w ubiegłorocznym budżecie były wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – stanowiły one 91,7 proc. wszystkich wydatków. 

Debata nad inwestycjami

Radni chwalili ostatnie inwestycje, w tym promenadę nad jeziorem Klasztornym Dużym oraz kąpielisko nad tym akwenem. Wskazywali jednak na brak infrastruktury hotelowej w Kartuzach. Burmistrz wyraził nadzieję na dalszy rozwój gminy oraz kontynuację prac na rzecz poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto Tomasz Belgrau zwrócił uwagę na niewystarczającą ilość ścieżek rowerowych w gminie Kartuzy, szczególnie na terenach wiejskich. Arkadiusz Socha, przewodniczący Rady Gminy, oraz burmistrz podkreślili wysokie koszty budowy takich tras, jednocześnie przypominając o trwających i planowanych inwestycjach, takich jak ścieżka rowerowa z Kartuz do Łapalic oraz projekty przy ul. Piłsudskiego i trasie Borowo-Borkowo.

Historyczne jednogłośne poparcie

Podczas głosowania wszyscy obecni radni jednogłośnie przyznali burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. M. G. Gołuński podkreślił, że to pierwsza taka sytuacja w jego karierze.

– Uważam, że doceniliście nasz wspólny wysiłek. To daje nam więcej otuchy na to, aby jeszcze bardziej angażować się w realizację zadań, które mają służyć poprawie życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówił burmistrz. Złożył także podziękowania swojemu zespołowi, w tym zastępczyni i skarbnikowi, oraz wyraził gotowość do dalszej współpracy na rzecz gminy.

red.

Komentarze