Powiat kartuski Samorząd Wokół nas

Kobysewo. III sesja Rady Powiatu. Zarząd powiatu z jednomyślnym absolutorium

Na dzisiejszej sesji radni powiatu obradowali nad uchwałami rozliczającymi zarząd za rok 2023. Nowy skład rady nie miał żadnych uwag do działalności tego gremium i udzielił mu jednomyślnego absolutorium.

Budżet powiatu na 2023 rok zakładał dochody w wysokości 253,3 mln zł, zaś wydatki na poziomie 275,4 mln zł. Ostatecznie dochody wyniosły 241,98 mln zł, co stanowi 96 proc. planu. Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 250,69 mln zł, co stanowi 91 proc. planu. Wydatki inwestycyjne sięgnęły kwoty 45,49 mln zł. Dług publiczny na koniec 2023 obejmujący zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 50,6 mln zł stanowi 20,91 proc. wykonanych dochodów ogółem.

Radni zaakceptowali propozycje przewodniczącego rady Mieczysława Woźniaka, aby sprawozdanie finansowe zarządu nie było przedstawiane, gdyż otrzymali je wcześniej. Nie było również dyskusji nad nim, co przy końcu sesji podniósł nowy radny Łukasz Grzędzicki. Za absolutorium dla zarządu głosowali wszyscy obecni. W imieniu zarządu podziękował starosta Bogdan Łapa.

– W imieniu starego i nowego zarządu dziękuję za taką ocenę pracy w starym roku. Obiecujemy z nowym zarządem pracować w pocie czoła, aby ten rok był jeszcze lepszy – mówił B. Łapa.

Przypomnienie radnego Andrzeja Leyka

Tradycyjnie po absolutorium na członków zarządu czekały wiązanki kwiatów. Przy ich wręczaniu była pewna konsternacja, gdyż uwzględniono obecny skład zarządu. Natomiast absolutorium dotyczyło zarządu poprzedniej kadencji, stąd poproszony został również radny Andrzej Leyk. To od niego wyszła uwaga „Szkoda, że nie zaproszono na dzisiejszą sesję radnej Janiny Kwiecień i Piotra Fikusa, którzy byli członkami zarządu ubiegłej kadencji”. Do uwagi tej odniósł się przewodniczący, mówiąc że następnym razem ta sprawa będzie naprawiona.

D. Tryzna

Komentarze