Miasto Kościerzyna Sport Szkolnictwo

Kościerzyna. Planowane Klasy Mistrzostwa Sportowego w SP nr 6. Trwa nabór do SMS. Oddziały ruszą od września br.

– Nie chcemy, aby dzieci siedziały w świetlicy czy w domach przy komputerze – tak m.in. uzasadnia powołanie oddziałów SMS w popularnej ,,Szóstce’’ Karol Narloch, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Będą trzy: ogólnorozwojowa klasa I oraz klasy IV i V dla sportów drużynowych. Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko rozwijało się sportowo mają czas do końca marca na zapisanie.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego będzie mieścić się w SP nr 6, bo jedynie tam jest odpowiednia kadra i infrastruktura sportowa. Zresztą placówka ta ma pewne tradycje, ponieważ działały tu wcześniej klasy sportowe. Magistrat chce, aby od września bieżącego roku wystartowały tu trzy oddziały SMS w sportach drużynowych.

– Chcemy, aby dzieci z naszych szkół lepiej się rozwijały. Żeby miały więcej sportowych zajęć, po to by nie przesiadywały w świetlicy czy w domu przy komputerach.

Rekrutacja do SMS ruszyła na początku marca i potrwa do końca bieżącego miesiąca. Dotyczy ona uczniów z terenu miasta oraz tych, którzy są dowożeni do szkół w Kościerzynie, bo tu pracują ich rodzice. SMS, jak mówi dyrektor K. Narloch, będzie miała zasięg szerszy. Wychodzi poza miasto i gminę.

– Szkoły podstawowe Kościerzyny wybiera dla swoich dzieci wiele rodziców spoza miasta, gdyż oferują one wyższy poziom nauczania. W ubiegłym roku średnią z egzaminu ósmoklasisty mieliśmy wyższą niż średnia w powiecie, w województwie czy nawet w kraju. Wysoką średnią z tego egzaminu nasze szkoły mają co roku – chwali się dyrektor K. Narloch.

Dla kogo SMS?

Rekrutacja dotyczy ogólnorozwojowej klasy I oraz klas IV i V. Ich uczniowie będą mogli trenować piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewczyn. Jak dodaje dyrektor, w przyszłości nie wyklucza się też innych dyscyplin sportowych.

Uczniowie SMS w klasie I będą mieli dziesięć a w klasach IV i V szesnaście godzin WF tygodniowo. W związku z wydłużonym dniem nauki szkoła będzie im zapewniać bezpłatny posiłek.

W myśl założeń SMS jej uczniowie muszą uczestniczyć w sportowej rywalizacji, a sama szkoła w swojej działalności powinna współpracować z klubami, związkami i uczelniami sportowymi. Stąd, jak informuje K. Narloch, Kościerzyna podpisała już stosowne umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Centralnym Ośrodkiem Sportu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. Daje to ,,Szóstce’’ większe możliwości w realizacji zadań związanych z funkcjonowanie SMS, a uczniom możliwość dodatkowych, profesjonalnych zajęć w szkole i w czasie wakacji.

– Podpisane już umowy oferują szeroki wachlarz wzajemnej współpracy. Na przykład mogą do nas przyjeżdżać wykładowcy z AWF a nasze dzieci jeździć na uczelnię. To też letnie obozy w Cetniewie czy porady psychologa dla rodziców jak powinno się wychowywać małego sportowca w domu – wylicza dyrektor K. Narloch.

D. Tryzna

Karol Narloch, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie

,,To będzie się opłacać’’

Powstanie klas mistrzostwa sportowego wiąże się z tym, że miasto na ich uczniów otrzyma subwencję oświatową powiększoną o 100 proc. Dziś to ponad 1 tys. zł. Chcemy też aplikować do Ministerstwa Sportu o dodatkowe środki zewnętrzne, bo programów dotyczących sportu jest sporo. Aby zmaksymalizować szanse w tym działaniu, przy szkole został powołany Uczniowski Klub Sportowy.

Oczywiście prowadzenie SMS to też zwiększone koszty, m.in. jest więcej godzin WF i zapewnimy uczniom bezpłatny posiłek. Ale wyliczyliśmy, że przy niewątpliwych korzyściach dla uczniów gmina nie  dopłaci do przedsięwzięcia. Musimy też patrzeć w przyszłość. Konieczne są różnorodne działania, aby w naszych szkołach nauczyciele mieli pracę i nie ubywało uczniów.

Komentarze