Powiat kościerski Wokół nas

Kościerzyna. Policjanci podsumowali pracę w 2023 roku

W środę odbyła się odprawa służbowa, w której wziął udział Komendant Powiatowy podinsp. Michał Domeracki i zastępca mł. insp. Grzegorz Mitura. Komendanci podsumowali pracę policjantów w 2023 roku na terenie powiatu kościerskiego.

Wszczęto 1067 postępowań, wykrywalność zgłoszonych przestępstw w 2023 roku odnotowano na poziomie prawie 79,10%.

W 2023 roku policjanci z powiatu kościerskiego odnotowali 267 przestępstw, zaś w 2022 roku takich przestępstw było o 32% mniej. W ocenianym okresie liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym pozostała na tym samym poziomie. W 2023 odnotowano 62 wypadki drogowe, w których 72 osoby zostały ranne i 6 osób zginęło. Policjanci podczas codziennych służb w 2024 roku wyeliminowali z dróg powiatu kościerskiego 120 nietrzeźwych kierujących.

Funkcjonariusze kościerskiej jednostki wielokrotnie w 2023 r. po otrzymaniu zgłoszeń zaginięcia osób odnajdywali je całe i zdrowe.

Dzielnicowi podczas służb ratowali parokrotnie osoby znajdujące się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

Podziękowania dla policjantów

Funkcjonariusze interweniowali również na zgłoszenia zaznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń. W 2023 roku odnotowali 1054 zgłoszenia, potwierdzili 62,7% z nich. Najwięcej dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znaczna część zgłoszeń dotyczyła również spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem.

Komendant podinsp. M. Domeracki omówił priorytety i główne zadania jednostki w 2024 roku. Podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do uzyskania bardzo dobrych wyników w 2023 roku i życzył wszystkim, by rok 2024 był jeszcze lepszy.

Nad/opr.red

Komentarze