Kultura Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Posiedzenie Rady Naczelnej ZKP. Uhonorowano Jana Wyrowińskiego

W Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się VI posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wydarzenie rozpoczęło się w Kinie Remus, gdzie uczestnicy obejrzeli film „My trzymamy z Bogiem” poświęcony ks. Hilaremu Jastakowi, patronowi roku 2024.

Na początku obrad, gratulacje złożyli prezesowi ZKP Janowi Wyrowińskiemu z okazji otrzymania Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowali go radna sejmiku Województwa Pomorskiego Beata Jankowska, zastępca burmistrza Tomasz Szala oraz wiceprezesi Zarządu Głównego ZKP – Bożena Ugowska, Karolina Keler i Michał Kargul. J. Wyrowiński był wzruszony serdecznymi słowami, gratulacjami i życzeniami od współpracowników oraz przedstawicieli Kościerzyny. Otrzymanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski było dla niego wyjątkowym momentem, który podkreślili wiceprezesi ZKP oraz lokalni samorządowcy.

Obrady i ustalania

Następnie w trakcie posiedzenia, zastępca burmistrza Kościerzyny, Tomasz Szala, przedstawił szczegółowy plan XXV Światowego Zjazdu Kaszubów, który odbędzie się w Kościerzynie.

Rada przyjęła sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego ZKP oraz wybrała gospodarza XXVI Światowego Zjazdu Kaszubów w 2025 roku, którym będzie Szemud. Główne obchody Dnia Jedności Kaszubów w 2025 roku odbędą się w gminie Wejherowo. Omówiono również budowę pomnika Lecha Bądkowskiego, zachęcając oddziały ZKP do wsparcia tego przedsięwzięcia.

Podczas spotkania można było nabyć nowe znaczki ZKP oraz najnowszą publikację dr Moniki Mazurek pt. “Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie: ciągłość czy zmiana?”.

Było to owocne spotkanie, pełne ważnych ustaleń oraz miłych, osobistych momentów, które wzbogaciły atmosferę posiedzenia Rady Naczelnej ZKP.

ZKP/opr.red

Komentarze