Miasto Kościerzyna

Kościerzyna. Prawie 450 tys. zł na nowy ambulans dla kościerskiego szpitala

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie otrzyma 445 tys. zł na zakup ambulansu klasy C, czyli najbardziej zaawansowanego rodzaju ambulansu, skonstruowanego i wyposażonego do transportu, leczenia i monitorowania pacjentów. Przekazane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W zeszły wtorek, w siedzibie starostwa powiatowego w Kościerzynie wojewoda pomorski Dariusz Drelich i Marzena Mrozek, prezes zarządu szpitala specjalistycznego w Kościerzynie podpisali umowę dotacji na zakup nowej karetki. Szpital otrzyma 445 tys. zł na zakup najnowocześniejszego ambulansu klasy C. Wymiana karetki w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę wyposażenia ZRM szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w tym przeciwdziałaniem i zwalczaniem „Covid-19”, jak również zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz poprawi komfort pracy medyków.

Konieczność powiększenia floty

Jak podają władze szpitala, zakup nowej karetki jest bardzo konieczny. Jest to związane ze specyfiką regionu, w tym ilością interwencji, ukształtowaniem terenu jak i odległości, jakie ratownicy muszą niejednokrotnie przebyć celem ratowania życia i zdrowia pacjentów pojazdy wchodzące w skład floty szpitala szybko ulegają wyeksploatowaniu. Średnio w ciągu miesiąca karetka pokonuje 3,5-4 tys. km. Warto podkreślić, że w czasie pandemii karetki systemowe otrzymywały więcej zgłoszeń jak również pokonywały znacznie większe odległości wynikające z konieczności transportu pacjentów do innych odległych szpitali. Ponadto na ich kondycji wyraźnie odbiła się konieczność wykonywania częstych dezynfekcji przy użyciu silnie działających środków chemicznych zwalczających wirusa SARS-Cov-2. W takich warunkach zarówno sprzęt medyczny jak i tabor samochodowy szybciej traci swoją żywotność, wymagając tym samym wymiany czy częstego serwisowania z uwagi na występujące uszkodzenia. Stąd pojawił się pomysł o zwiększeniu taboru samochodowego. 

Pieniądze na zakup nowego ambulansu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Szpital/opr.red

Komentarze