Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Oferta jakiej jeszcze nie było

Talony na szkolenia, premie motywacyjne dla pracowników i pracodawców – to tylko część oferty innowacyjnego projektu, który przygotował kartuski Powiatowy Urząd Pracy. Projekt został wysoko oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ruszy w połowie lutego.

Na ostatniej sesji powiatowym radnym przedstawiono inicjatywę kartuskiego PUP, która została wysoko oceniona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Chodzi o projekt pilotażowy pt. „Aktywna mama, pracująca mama”. Zyskał on 51 punktów na 52 możliwych i 3 miejsce w rankingu ogólnopolskim. 10 grudnia ubiegłego roku został on przyjęty do dofinansowania.

Projekt zyskał tak wysoką ocenę, ponieważ zawiera innowacyjne działania, nowe metody i narzędzia pomocy bezrobotnym matkom, które nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Działania zaplanowane w projekcie wykraczają poza rozwiązania określone w ustawie o promocji zatrudnienia, gdyż idea realizacji projektów pilotażowych polega na testowaniu nowych rozwiązań, które można zaimplementować do przepisów prawnych.

Oferta nie do pogardzenia

Jak informuje Agnieszka Drawc, specjalista ds. programów w PUP, w ramach programu zaplanowano następujące, innowacyjne formy: talon na szkolenie w wysokości maksymalnie 5500 zł, próbka pracy – wykonywanie czynności zawodowych u pracodawcy w wymiarze ½ etatu przez 2 miesiące, za które uczestniczki otrzymają wynagrodzenie wypłacane przez Urząd  w wysokości  ½ kwoty minimalnego wynagrodzenia, zatrudnienie premiowane, w ramach którego uczestniczki przez okres 6 miesięcy (po każdym przepracowanym miesiącu) otrzymają premię motywacyjną w wysokości 1000 zł. Pracodawcy, którzy po upływie 6 miesięcy zdecydują się na utrzymanie zatrudnienia skierowanej osoby, również otrzymają taką premię. Za każdy miesiąc otrzymają również 1000 zł premii maksymalnie przez 6 miesięcy. Wartość projektu to ponad 610 tys. zł. Jak wynika z informacji uzyskanej od A. Drawc, projekt ruszy 14 lutego.

Nad/opr.red 

Komentarze