Gmina Somonino

Gmina Somonino. Z ostatniej sesji. Samorząd Somonina jako pierwszy zaakceptował pomoc finansową budowy obwodnicy Kartuz

Wśród uchwał ostatniej sesji Rady Gminy Somonino była również ta mówiącą o udzieleniu pomocy finansowej na budowę obwodnicy Kartuz. Na ten cel radni jednomyślnie przeznaczyli pokaźną kwotę 320 tys. zł.

Na spotkaniu wicemarszałka Leszka Bonny z włodarzami powiatu i gmin kartuskich ustalono, że wesprą one budowę obwodnicy Kartuz kwotą 20 mln zł. Pod listem intencyjnym w tej sprawie podpisali się przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Już wtedy burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński powiedział, że wyłoży na inwestycję 11 mln zł. Dodatkowo zarząd powiatu kartuskiego przeznaczy na obwodnicę 6 mln zł. Jak powiedział starosta Bogdan Łapa, na najbliżej sesji, czyli 28 stycznia radni będą podejmować uchwałę w tej sprawie. Podczas spotkania z wicemarszałkiem ustalono również procedurę jaka będzie towarzyszyć tym decyzjom. Otóż kwoty pomocy muszą być zaaprobowane przez radnych każdego samorządu, a decyzja wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Marszałek L. Bonna prosił, aby wszystkie samorządy dokonały tego do 10 lutego.

Gmina Somonino jako pierwsza

Kiedy pytaliśmy burmistrza Kartuz M.G. Gołuńskiego, czy liczy również na pomoc gminy Somonino, wszak jej mieszkańcy nie będą korzystać z obwodnicy, usłyszeliśmy odpowiedź: ,,Oczywiście. Jest to związane z tym, że wkrótce rozpocznie się budowa ronda na trasie wojewódzkiej w Kiełpinie, a gmina Kartuzy będzie wspierać tę inwestycję pewną kwotą. Stąd nasze samorządy czują się w jakiś sposób związane ze sobą i partycypacja w kosztach zadań jest oczywista’’.

Dlatego nie jest zaskoczeniem fakt, iż radni somonińscy podczas ostatniej sesji podjęli uchwałę o zamiarze przekazania 320 tys. zł na budowę obwodnicy Kartuz. Środki te zostaną przekazanewojewództwu pomorskiemu w formie dotacji celowej, w trzech transzach.

Po podjęciu tak ważnej uchwały głos zabrał M. G. Gołuński, który podziękował zgromadzonym radnym.

– Bardzo dziękuję w imieniu województwa pomorskiego i pana marszałka. Podjęliście ważną uchwałę dla naszego regionu, powiatu kartuskiego i miasta Kartuzy. Ta decyzja po raz kolejny pokazuje, że samorządy powiatu kartuskiego potrafią się jednoczyć w sprawach ponadlokalnych. […] Dziękuję panu przewodniczącemu rady za sprawność w prowadzeniu sesji, chciałbym, abyśmy w Kartuzach również mieli tak sprawnie prowadzoną sesję. Mam nadzieję, że się tego doczekam- składał podziękowania włodarz Kartuz.

Red.

Komentarze