Inwestycje Powiat kościerski

Kościerzyna. Oficjalne otwarcie nowej powierzchni edukacyjnej w ,,Budowlance”. Spełnione zostały wieloletnie marzenia

Wczoraj w obecności parlamentarzystów, samorządowców różnych szczebli, przedstawicieli kościerskich urzędów i instytucji, odbyło się oficjalne otwarcie nowej hali sportowej  w PZS nr 2 w Kościerzynie. Było okazją do pokazania sukcesów sportowych szkoły i aktywności uczniów. Wydarzenie to na pewno napawa dumą inwestora, dyrekcje szkoły i całą jej społeczność.

Na uroczystość przybył senator Stanisław Lamczyk i wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Obecni byli radni Sejmiku Pomorskiego Dariusz Męczykowski i Piotr Karczewski. Licznie przybyli włodarze gmin kościerskich. Nie zabrakło oczywiście dyrektorów szkół zarządzanych przez powiat oraz szefów kościerskich instytucji. W uroczystości wzięli również udział reprezentanci społeczności szkolnej. Choć jak powiedziała starosta Alicja Żurawska grono będzie nieliczne to i tak wypełniło ono ponad połowę pełnowymiarowej hali sportowej. Wszystko dlatego, że goście siedzieli w odstępach- wiadomo dystans. Generalnie cała uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym.

Odrobinę wspomnień związanych z inwestycją

Obecnych powitał gospodarz dyrektor Krzysztof Sowa. Podzielił się wspomnieniami,  jak rodziła się ta inwestycja, przedstawił kolejne jej etapy i ich bohaterów. Podkreślił rolę sportu w życiu szkoły i przedstawił dwójkę wybitnych sportowców – absolwentów tej placówki.

Następnie głos zabrała A. Żurawska. W swoim wystąpieniu mówiła również o tym jak bardzo społeczność szkolna czekała na tę inwestycję. Zakończyła swoje wystąpienie słowami,, Mam nadzieję, że dzięki tej inwestycji spełniliśmy wasze wieloletnie marzenia”. Głos zabrał również wojewoda D. Drelich i wymienił programy rządowe i wynikające z nich  kwoty, które w ostatnich latach trafiły do powiatu kościerskiego przyczyniając się do rozwoju infrastruktury i poprawy poziomu życia.

Oficjalne otwarcie obiektu

Po przecięciu wstęgi obiekt poświęcił ks. dziekan Jan Ostrowski. Po tym inwestor podziękował wykonawcy –  firmie ECOZET z Kalisk Kościerskich, projektantowi i tym którzy przyczynili się szczególnie do inwestycji. Kwiaty odebrali Michał Majewski burmistrz Kościerzyny, Tomasz Borzyszkowski, Jacek Gliński i Mateusz Zblewski z firmy ECOZET.

Przybyli goście gratulowali przedstawicielom powiatu i dyrekcji szkoły tak pięknej inwestycji. Senator S. Lamczyk wręczył specjalny medal staroście, a przedstawiciele SSWP pamiątkowe godło Samorządu Pomorskiego. Z prezentami i gratulacjami przybyli również wójtowie gmin i dyrektorzy szkół.

W trakcie uroczystości były krótkie występy zespołów działających w szkole i jak przystało na otwierany obiekt  mini zmagania sportowe.

D. Tryzna

Alicja Żurawska starosta kościerski

Sport to jedna z najbardziej popularnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież. To ważne narządzie wychowawcze stwarza także szczególne możliwości kształcenia postaw społecznych, moralnych czy patriotycznych. Uczy odpowiedzialności, wytrwałości. Wpaja przekonanie, iż sukces musi być wynikiem ciężkiej pracy. A sportowa rywalizacja toczona w duchu fair play służy promowaniu zdrowych zachowań, także w życiu codziennym. Dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy wspólnie świętować otwarcie tej wspaniałej hali.

Mam nadzieję, że poza swoimi podstawowymi funkcjami będzie to miejsce doskonałym obszarem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze nie tylko sportowym, które da możliwość pozalekcyjnego życia uczniów z terenu powiatu, które przyczyni się jeszcze bardziej do wszechstronnego rozwoju kultury fizycznej, a zarazem zaowocuje wysokimi osiągnięciami oraz rozwojem sportowych pasji i zainteresowań nie tylko naszej młodzieży, ale i klubów i naszych mieszkańców.

Jestem dumna, że mamy tak wspaniałą młodzież, w którą warto inwestować i kadrę pedagogiczną, która wciąż podnosi swoje kwalifikacje i rodziców zawsze chętnych do pomocy i otwartych na problemy szkoły. Teraz jestem także dumna z tego obiektu, który jest kolejnym obiektem sportowym powstałym przy naszej placówce oświatowej.

Komentarze