Inwestycje Samorząd Szkolnictwo

Wejherowo. Otwarcie nowego budynku szkolnego w PZKS i Powiatowy Dzień Edukacji. Wydarzenie, które przejdzie do historii szkoły

13 października w obecności przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i oświatowych dokonano uroczystego otwarcia nowej i zmodernizowanej części Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Wydarzeniu towarzyszyła gala nagród starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius z okazji Powiatowego Dnia Nauczyciela.

Przybyłych na uroczystość powitała Małgorzata Woźniak, dyrektor placówki. Wśród obecnych byli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy wejherowscy ze starostą G. Lisius na czele oraz przedstawiciele wielu środowisk Wejherowa. Licznie obecni byli bohaterowie tego dnia – nauczyciele ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat wejherowski.

– Dzień ten pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej i lokalnej jako wielkie wydarzenie, które potwierdziło, że marzenia o nowej, nowoczesnej szkole mogły stać się rzeczywistością i najpiękniejszym prezentem na 90-lecie placówki – mówiła m.in. gospodarz miejsca.

Dyrektor M. Woźniak przedstawiła historię inwestycji. Umowę na zadanie podpisano w kwietniu 2022 roku, akt erekcyjny wmurowano 20 lutego 2023 roku, a pozwolenie na użytkowanie nosi datę lipiec 2023 roku.

W imieniu społeczności szkolnej podziękowała tym, którzy mieli na nią szczególny wpływ: staroście G. Lisius i Zbigniewowi Wenta, prezesowi firmy Wema Wenty, wykonawcy obiektu.

Historyczny moment

Nastąpiło oficjalne otwarcie tej ważnej dla społeczności szkolnej inwestycji.  W wybudowanym, dwukondygnacyjnym budynku w kształcie litery „U” mieści się 21 sal rewalidacyjnych, 6 pomieszczeń dodatkowych, 8 łazienek, pokój nauczycielski i pokój socjalny dla pracowników. Wewnątrz niego jest niezadaszony plac zabaw dla dzieci. W ramach inwestycji sale zostały wyposażone w nowy, nowoczesny sprzęt szkolny.

Drugą częścią inwestycji była przebudowa istniejącego już budynku. Zamontowano windę i wyremontowano wszystkie istniejące pomieszczenia, a sala gimnastyczna zyskała nowy dach. Uzyskano nowe pomieszczenia: archiwum, administracyjne, świetlicy szkolnej i toaleta na drugim piętrze. Koszt inwestycji to prawie 19 mln zł, z czego 16,35 mln zł to dofinansowanie z programów rządowych.  

Nagrody i podziękowania dla 26 pedagogów

W drugiej części uroczystości starosta G. Lisius, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, nagrodziła wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli powiatowych szkół.

– Najważniejsze w dniu dzisiejszym jest to, że stanowicie państwo znaczącą grupę zawodową, w pełni wykształconą, doświadczoną, legitymującą się wieloma osiągnięciami, sukcesami zawodowymi, co napawa wielką dumą, ale i zobowiązaniami. Oddając dzisiaj hołd waszej pracy społecznej i wychowawczej jednocześnie proszę o cierpliwość, empatię i zrozumienie dla uczniów, dla których niejednokrotnie jesteście wzorem do naśladowania – doceniła nagrodzonych starosta wejherowski.

Galę zakończył występ miejscowych uczniów.

D. Tryzna

Małgorzata Woźniak, dyrektor PZKS w Wejherowie

Moje marzenia o nowej szkole zrodziły się w chwili, kiedy okazało się, że posiadane obiekty nie były w stanie pomieścić wciąż rosnącej liczby naszych uczniów i wychowanków. Z tą potrzebą podzieliłam się z panią Starostą dr Gabrielą Lisius, która przyjęła tę informację z wielkim zrozumieniem i  od razu przystąpiła do działania. […] Pani Starosta w mistrzowski sposób zdobyła finanse na realizację naszych marzeń. Największą niewiadomą stał się teraz wykonawca i tu los okazał się dla nas nader łaskawy – firma Wema Wenta, która wygrała przetarg, okazała się strzałem w 10. Budowa przebiegała sprawnie i rytmicznie. Nowy budynek po prostu rósł w oczach, a to pozwoliło nam przetrwać z wielką nadzieją ten trudny lokalowo czas. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom placówki, którzy dzielnie znosili wszelkie niedogodności związane z budową.

Nauczyciele uhonorowani przez starostę Gabrielę Lisius:

 • Małgorzata Woźniak – dyrektor PZKS w Wejherowie
 • Dagmara Kozłowska – nauczyciel świetlicy SP w PZKS w Wejherowie
 • Angelika Matuszczak – nauczyciel praktycznych zajęć zawodowych w PZKS w Wejherowie
 • Katarzyna Nowicka – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych w PZKS w Wejherowie
 • Maria Wendrowska – nauczyciel zajęć edukacyjno-terapeutycznych w PZKS w Wejherowie
 • Jerzy Król – nauczyciel przedmiotów zawodowych w PZKS w Wejherowie
 • Barbara Malawska – nauczyciel języka polskiego w PZS nr 1 w Wejherowie
 • Jolanta Szmuda – pedagog i doradca zawodowy w PZS nr 1 w Wejherowie
 • Artur Śmielak – nauczyciel wychowania fizycznego w PZS nr 1 w Wejherowie
 • Alicja Felińska – nauczyciel chemii i wicedyrektor w PZS nr 2 w Wejherowie
 • Leon Moza – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych w PZS nr 2 w Wejherowie
 • Paweł Przybylski – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektronicznych w PZS nr 2 w Wejherowie
 • Wojciech Rogocki – dyrektor PZS nr 3 w Wejherowie
 • Marian Baruk – nauczyciel matematyki, wicedyrektor PZS nr 3 w Wejherowie
 • Anna Żmich – nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w PZS nr 3 w Wejherowie
 • Michał Milewczyk – nauczyciel historii w PZS nr 3 w Wejherowie
 • Monika Rolbiecka – nauczyciel języka niemieckiego i wicedyrektor PZS nr 4 w Wejherowie
 • Maria Maj- Roksz – nauczyciel wychowania fizycznego w PZS nr 4 w Wejherowie
 • Jacek Brzeziński – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w PZS nr 4 w Wejherowie
 • Tatiana Łapińska – nauczyciel języka angielskiego, wicedyrektor PZS nr 1 w Rumi
 • Anna Klebba – nauczyciel biologii i geografii w PZS nr 1 w Rumi
 • Joanna Kuźba – nauczyciel matematyki i chemii w PZS nr 2 w Rumi
 • Bożena Madeksza – nauczyciel przedmiotów zawodowych w PZS nr 2 w Rumi
 • Marzena Idziak-Ciesielska – nauczyciel matematyki w PZS w Redzie
 • Joanna Pałkowska – pedagog szkolny w PZS w Redzie
 • Karolina Chmiel – nauczyciel logopeda w PZPPP w Wejherowie

Komentarze