Inwestycje Powiat kościerski Samorząd

Powiat kościerski. Pozyskano kolejne dofinansowanie. Dzięki 420 tys. zł powstanie nowy obiekt administracyjny

Wśród beneficjentów ostatniego rozdania z PFRON w woj. pomorskim znalazł się również powiat kościerski. Pozytywnie został rozpatrzony jego wniosek dotyczący „Adaptacji budynku na cele prowadzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kościerzynie”. Wartość to zadanie to ponad 841 tys. zł.

To kolejny krok zarządu powiatu w kierunku uporządkowania terenu przy ul. Księżycowej, na który w końcu roku ubiegłego otwarte zostały dwa nowe domy opiekuńczo-wychowawcze. Vis-à-vis jest nieużytkowany, niszczejący pawilon – własność powiatu. Stąd pomysł, aby wyremontować i zaadaptować budynek na Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Wniosek na to zadanie został skierowany w ramach rozdania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i został zaaprobowany.

26 marca marszałek Mieczysław Struk podpisał ze starostą Alicją Żurawską, wicestarostą Piotrem Laską oraz skarbnikiem powiatu Marleną Sikorską, stosowną umowę. Całkowita wartość zadania to 841,8 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 420,0 tys. zł.

Co powstanie w ramach zadania?

W ramach inwestycji  zostanie wyremontowany i zaadoptowany budynek na prowadzenie CAPOW w Kościerzynie. W budynku tym zlokalizowane będą pomieszczenia z przeznaczeniem dla kadry kierowniczej oraz administracyjnej, a także terapeutów i pracowników socjalnych sprawujących nadzór i opiekę nad wychowankami domów opiekuńczo -wychowawczych.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony gruntowy remont obejmujący roboty budowlane wewnętrzne m.in. ścianki działowe, posadzki, nowa stolarka okienna i drzwiowa, wykończenie sufitów i ścian, pomieszczenie WC, pomieszczenie socjalne z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, instalacja elektryczna alarmowa i monitoringowa, instalacja LAN, p-poż, wod-kan, ogrzewanie, sieć telefoniczna, oraz roboty budowlane zewnętrzne m.in. przyłącze wod-kan, instalacja odgromowa, opaska wokół budynku, elewacja, docieplenie stropodachu.

Nad/opr.red

Komentarze