Gmina Kartuzy Wybory samorządowe 2024

Gdańsk. Orzeczenie Sądu Okręgowego ws. M. G. Gołuński kontra A. Bystron. Mieczysław Grzegorz Gołuński wygranym w sprawie wyborczej?

Wczoraj Sąd Okręgowy w Gdańsku zakazał Andrzejowi Bystronowi rozpowszechniania informacji, że burmistrz M. G. Gołuński chce zlikwidować Rodzinne Ogródki Działkowe przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach. Informacja ta pojawiła się w toku kampanii wyborczej obu kandydatów na stanowisko burmistrza miasta, stąd wyrok jest wydany w trybie wyborczym.

Dla przypomnienia, sprawa zaczęła się 27 marca od umieszczenia przez A. Bystrona w mediach społecznościowych informacji, w której padły słowa „W planach jest likwidacja tego terenu przez pana Gołuńskiego”. A. Bystron słowa te wypowiedział na tle wejścia do ogródków działkowych przy ul. Chmieleńskiej w Kartuzach. Jego wystąpienie spotkało się z szybką reakcją urzędującego burmistrza Kartuz. M. G. Gołuński zaprzeczył słowom kontrkandydata. Nazwał wystąpienie A. Bystrona kłamstwem i zapowiedział pozwaniem do sądu.

Wyrok nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpatrzył pozew 2 kwietnia z rana, stąd spóźnienie A. Bystrona na zaplanowaną w południe debatę wyborczą. W wydanym przez niego orzeczeniu A. Bystron otrzymał zakaz rozpowszechniania informacji, która była przedmiotem sporu.

Orzeczenie sądu będzie prawomocne, jeżeli A. Bystron nie będzie się odwoływał. Ten jednak chce to zrobić, gdyż jak twierdzi, sąd nie uwzględnił wszystkich przedstawionych przez niego argumentów.

– Powoływałem chociażby na studium dotyczące tego terenu, na którym ten teren jest oznaczony jako przewidziany pod budownictwo mieszkalno-usługowe – tłumaczy A. Bystron.
Sprawa ta będzie miała więc dalszy ciąg. Do tematu będziemy powracać.

D. Tryzna

Komentarze