Gmina Dziemiany Inwestycje Szkolnictwo

Dziemiany. „Historia szkoły burzliwa jak historia państwa”. Wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły

W minioną środę miała miejsce niezwykła uroczystość, która była efektem czynionych od dekady starań nie tylko władz gminy, ale i miejscowej społeczności, zwłaszcza środowiska szkolnego. Wmurowano wreszcie kamień węgielny pod rozbudowę nowej szkoły, która na długie lata zadośćuczynić ma potrzebom lokalowym dziemiańskiej oświaty.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyły władze gminy z wójtem L. Pobłockim na czele oraz dyrekcja szkoły. Przybyli też zaproszeni goście. Ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, była posłanka na Sejm Małgorzata Zwiercan, społeczny doradca prezydenta RP Piotr Karczewski oraz wysłannik wojewody pomorskiego. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy robót. Do pamiątkowej tuby zawierającej różne przedmioty i dokumenty, zapakowano także egzemplarz naszego tygodnika, z tekstem o postępach prac na budowie. Jak mocno oczekiwana jest to inwestycja, wielokrotnie powtarzał wójt L. Pobłocki.

– Problem budowy szkoły z prawdziwego zdarzenia zawsze rozbijał się o pieniądze. One były wyznacznikiem naszych możliwości – mówił wójt. Włodarz gminy dodał, że to symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego to jest taki prapoczątek, który swój finał będzie mieć z końcem roku 2022. Wtedy bowiem obiekt będzie oddany do użytkowania i z pewnością będzie to szkoła na miarę XXI wieku.

„Wyzwanie dzisiejszych czasów”

Szkoła powstała na początku XIX wieku i uczęszczało do niej wówczas ok. 50. dzieci. I choć jak przekonuje wójt L. Pobłocki, historia szkoły była burzliwa jak historia narodu i państwa, to przyszedł czas na innego rodzaju historyczne zmiany, związane z bazą lokalową. Teraz kształci się tam 600 dzieci i absolutnie niezbędne jest przystosowanie placówki do współczesnych realiów. Włodarz gminy L. Pobłocki nie ukrywa, że wyzwaniem dzisiejszych czasów było to, aby dopasować bazę szkolną i tak ją stworzyć, aby była adekwatna do poziomu oczekiwań dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro i rozwój gminy. Warto przypomnieć, że parterowe budynki, dawnych pomieszczeń magazynowych, które zostały tylko doraźnie przystosowane do potrzeb placówki oświatowej, zostały już wyburzone. W miejscu siedmiu dotychczasowych pomieszczeń, powstaje nowy obiekt z dziesięcioma nowoczesnymi salami lekcyjnymi. Ponadto sala gimnastyczna zostanie połączona z głównym budynkiem szkoły. Prace na placu budowy postępują pełną parą. Zostały wylane ławy fundamentowe, budowane są ściany fundamentowe i wykonywana izolacja pionowa. O szczegółach tych prac, wyłonionym wykonawcy i kosztach,  informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów naszego tygodnika.

BM

Inwestycja mimo „krwawiącego” budżetu.

Wójt gminy Dziemiany Leszek Pobłocki:

Dopięliśmy wreszcie swego i w tym miejscu, gdzie dziś jest przedszkole, żłobek, sala gimnastyczna i obiekty ZKiW, powstanie nowy obiekt na miarę naszych czasów. Na dzisiaj gmina po okresie nawałnicy i po tym jak źle było w roku 2017,2018 czy 2019 powoli staje na nogi i właściwie ,,krwawiąc” budżetowo zdecydowała się na to, aby mimo wszystko za ponad 5 mln zł wybudować nowy obiekt szkolny. Wszystko, co dziś robimy, robimy z myślą o jutrze. I wierzymy, że to jutro będzie piękniejsze. Dzięki aktywności, pracy i solidności, tego co kaszubskie, nasze, regionalne i tego co jest solą tej ziemi. Inwestujemy  w człowieka, człowieka młodego, człowieka najmłodszego. Dzięki tej inwestycji możemy patrzeć jasno i z optymizmem na to, co będzie w przyszłości. W historii oświaty dziemiańskiej nie było jeszcze inwestycji o takiej wartości, którą realizowałaby sama gmina. Ponad 5 mln zł i możliwe, że uda nam się zdobyć pieniądze na drugą część tego zadania, czyli na zmianę systemu ogrzewania i termomodernizację. Złożyliśmy wniosek do Polskiego Ładu na taką inwestycję za kwotę 7 mln zł. Chodzi o wymianę wszystkich okien, remont elewacji, kotłowni, wykonanie odwiertów i zaopatrzenie w ciepło łącznie z fotowoltaiką. Wierzę, że te 5 mln zł, które dziś kładziemy na stole, przy pozyskaniu kolejnych 7. mln zł spowoduje, że powstanie tu nowoczesny kompleks nie tylko szkolny, ale i przedszkolny oraz żłobkowy. Bardzo liczymy na te 7 mln zł i nie zamierzamy siedzieć bezczynnie i czekać. Chcemy, żeby nasz głos był słyszalny i postaramy się, aby dotarł tam gdzie należy. Myszki, która popiskuje pod słomą nikt nie usłyszy, dlatego potrzeba nam lwiego głosu, wręcz ryku. Dlatego zrobimy wszystko, żeby nas usłyszano.

Komentarze