Gmina Kartuzy Wokół nas

Kartuzy. Październikowe spotkanie Kaszubskiego Związku Pracodawców. O ,,Polskim Ładzie’’ z rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Dzisiaj z inicjatywy Kaszubskiego Związku Pracodawców, w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się w środę spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamem Abramowiczem. Jego głównym celem było zapoznanie przedsiębiorców z systemowymi zmianami proponowanymi przez rzecznika oraz autorskimi propozycjami do „Polskiego Ładu”.

Comiesięczne spotkania organizowane przez KZP służą m.in. kształceniu pracodawców w różnych dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wspierają ich w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko. Październikowe miało przybliżyć instytucję rzecznika MŚP oraz pokazać co robi on dla środowiska. Na spotkanie z Adamem Abramowiczem do KCK przybyło kilkudziesięciu przedsiębiorców. Byli obecni również włodarze gminy miejskiej Kartuzy. Gospodarzem spotkania był Zbigniew Jarecki prezes zarządu KZP.  

Na początku rzecznik MŚP A. Abramowicz w dość długim wywodzie przedstawił genezę powołania takiego urzędu w Polsce i na licznych przykładach zaprezentował zadania i osiągnięcia w minionych trzech latach istnienia urzędu.

Po wyczerpującym wstępie przeszedł do przedstawienia tzw. „Dziesiątki rzecznika MŚP”, będącej propozycją systemowych zmian służących przedsiębiorcom.

 Postulaty szerokiego kręgu przedsiębiorców

Przedstawione „dziesiątce rzecznika MŚP” propozycje są wspólnym stanowiskiem wypracowanym przez 314 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców. Wśród nich jest również Kaszubski Związek Pracodawców.

To zestaw zmian systemowych dla przedsiębiorców, poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej, kierowanych do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego i organizacyjnego małego oraz średniego biznesu, likwidacji nadmiernych obowiązków biurokratycznych, obniżenie kosztów i szereg innych ułatwień pozwalających na dającą się przewidzieć prawidłowość działań przedsiębiorców oraz urzędników.

Wybrane propozycje „Dziesiątki”

Jedną z propozycji jest wprowadzenie modelu dobrowolności ubezpieczeń społecznych na wzór niemiecki w którym to sam przedsiębiorca będzie decydował czy chce płacić składki na ZUS, czy też samodzielnie oszczędzać na przyszłą emeryturę. Inną propozycją jest zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie biznesu, bez stresu towarzyszącego coraz to nowym regulacjom. Ciekawym rozwiązaniem jest także wprowadzenie vacatio legis wynoszące minimum 6 miesięcy przy zmianach przepisów prawa gospodarczego, wprowadzającego nowe obowiązki dla większych przedsiębiorców. W trosce o bezpieczeństwo przedsiębiorców rzecznik MŚP proponuje także  nowelizację ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa, które ukrócić ma bezprawne zapędy urzędników wobec przedsiębiorców.

Propozycje do „Polskiego Ładu”

Sporo uwagi rzecznik MŚP poświęcił w swej działalności na obronę podatników opodatkowanych podatkiem liniowym. Podczas spotkania  w Kartuzach wyjaśnił, że proponowana przez rząd reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym prawie o 50 proc. z obecnych 19 proc. do 28 proc. bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. W praktyce więc podatek liniowy straci sens dla większości opodatkowanych nim przedsiębiorców. Wobec licznych protestów rząd zmodyfikował część reform dotyczących ,,Polskiego Ładu’ i co najważniejsze zmniejszył składkę zdrowotną z 9 proc. do 4,9 proc. Natomiast dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym. Natomiast dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składki wynoszące 1/3 procentowej wysokości opodatkowania zastąpiono trzema kwotami składki, uzależnionymi od wysokości przychodów. Tymczasem rzecznik MŚP postuluje, aby składka zdrowotna w podatku liniowym i w podatku od przychodów ewidencjonowanych była równa dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób i stanowiła kwotę równowartości 9 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. A. Abramowicz omówił też szereg innych kwestii, które z uwagą wysłuchali przedsiębiorcy.

Podziękowania

Na zakończenie spotkania, członek zarządu ZKP Jan Zarębski złożył w imieniu przedsiębiorców podziękowania ministrowi A. Abramowiczowi za szczegółowe wyjaśnienie wielu kwestii związanych z proponowanymi reformami. Głos zabrał także burmistrz Mieczysław Gołuński, który oprócz podziękowań wskazał także na niebezpieczeństwa finansowe jakie dotknąć mogą samorządy z racji Polskiego Ładu. Podziękował także przedsiębiorcom za to, że mimo różnych niedogodności ciągle zapewniają miejsca pracy mieszkańcom gminy i regionu. Na koniec włodarze miasta wręczyli ministrowi pamiątkowe gadżety.  

BM 

Komentarze