Wokół nas

Region. Batalia o utrzymanie środków na j. kaszubski. Apel marszałka M. Struka do posłów

W najbliższy czwartek, w Sejmie odbędzie się głosowanie nad uchwałą, która zmniejsza subwencję na nauczanie w szkołach m.in. języka kaszubskiego. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu do izby niższej wpłynęły poprawki, które mają utrzymać środki na j. kaszubski. Co zrobi teraz Sejm i jak zagłosują posłowie z pomorskiego?

W grudniu 2021 r. sejm zajmował się uchwałą budżetową na 2022 r. W trakcie prac posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili i przegłosowali poprawkę, która zmniejszyła środki przeznaczane na naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Kwota została zmniejszona aż o 39,8 mln zł. W styczniu 2022 r. Senat RP w poprawce zawnioskował o przywrócenie tej kwoty tak, aby nie doszło do obniżenia wydatków edukacyjnych.

Najbardziej ucierpi Pomorze

Zmniejszenie środków przeznaczonych na nauczanie najbardziej odbije się na edukacji na Pomorzu.

– W 2005 r. język kaszubski został uznany za jedyny regionalny język w Polsce. Obecnie w około 400 szkołach języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tys. dzieci i młodzieży – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wielu rodziców posyła swoje dzieci na lekcje kaszubskiego i oczekuje dalszego wsparcia państwa dla działań na rzecz zachowania rodzimej kultury.

– Duża liczba dzieci uczących się języka regionalnego na Kaszubach sprawia, że jedna trzecia środków przeznaczanych na subwencję oświatową w Polsce z tytułu nauczania języków mniejszościowych trafia właśnie do gmin i powiatów naszego regionu. Ewentualne obcięcie tej kwoty mocno uderzy we wspólnoty lokalne i rodziny na Pomorzu. Doprowadzi to również do ograniczenia oferty edukacyjnej – czytamy w liście marszałka Struka do pomorskich posłów.

Warto dodać, że środki z subwencji wielu gminom pomagają utrzymać szkoły w małych miejscowościach, które nie tylko są miejscem nauki, ale i centrum życia społecznego i kulturalnego.

Poprawki zgłoszone przez senatorów trafiły wraz z ustawą budżetową do sejmu. Posłowie mogą je przyjąć lub odrzucić.

– Zwracam uwagę na negatywne konsekwencje, które przyniesie ewentualne obcięcie subwencji oświatowej dla gmin i powiatów z tytułu nauczania języka kaszubskiego. Zwracam się, zatem do Posłanek i Posłów z prośbą o poparcie poprawki Senatu RP – prosi marszałek Struk.

Głosowanie poprawek zaplanowane jest na najbliższy czwartek.

Nad/opr.red

Komentarze