Powiat kościerski Szkolnictwo

Powiat kościerski. Trzy szkoły powiatu w pierwszej 30. najlepszych w woj. pomorskim

Po raz 25. ,,Perspektywy’’ przedstawiły ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie i kraju. Na tej pierwszej liście u samej góry znalazły się Technikum nr 1 i nr 2 oraz I LO. To na pewno daje dużo satysfakcji dla kadry i organu prowadzącego, jakim jest powiat kościerski.

Po ćwierć wieku publikacji dzieło „Perspektyw” to najbardziej popularny i wiarygodny ranking edukacyjny polskich szkół ponadpodstawowych. Stąd nie dziwi, że jego wyniki są z jednej strony szeroko komentowane w środowisku szkolnym, a z drugiej są kierunkowskazem dla uczniów klas VIII podstawówki i ich rodziców.

W 2019 roku ranking obejmował 500 LO i 300 techników. W tym roku znalazło się w nim 1360 liceów i 1185 techników. To pokazuje, że jego wagę docenia coraz więcej szkół w kraju. Znalezienie się na tej liście jest nobilitacją dla szkoły.

Technika przodują

Wśród najlepszych techników w kraju w pierwszej 500. znalazły się dwie kościerskie placówki: Technikum nr 1 z popularnego Ekonomika sklasyfikowane zostało na 380. pozycji w kraju, co jest wynikiem nieco gorszym niż za 2022 rok. Wobec rankingu z 2019 roku szkoła spadła o 10 pozycji. Za to na liście najlepszych techników w woj. pomorskim szkoła przesunęła się z 29. na 26. miejsce. Stąd Brązowa Tarcza jak najbardziej się jej należy.

Kolejne kościerskie technikum z PZS nr 2 sklasyfikowane zostało w tym roku w rankingu ogólnopolskim na 397. pozycji. Rok temu szkoła ta zajmowała w nim 320. pozycję, ale w latach wcześniejszych jej miejsca oscylowały pomiędzy 350 a 400. W rankingu szkół województwa technikum spadło o trzy miejsca z 25. na 28. Szkole ,,Perspektywy’’ przyznały również Brązową Tarczę.

Wyróżniono I LO

Po raz pierwszy kościerskie Liceum Ogólnokształcące znalazło się w Rankingu Szkół Olimpijskich. Wśród 200. wyróżnionych liceów kościerska placówka uplasowała się na 143. pozycji. W rankingu ogólnopolskim I LO sklasyfikowane zostało na 456. miejscu. Rok temu było znacznie lepiej, bo szkoła była w trzeciej setce, ale wobec wyniku sprzed dwóch lat, kiedy sklasyfikowano ją na 510. pozycji, to jest całkiem nieźle. Na liście najlepszych liceów w województwie pomorskim szkoła ta została umiejscowiona na miejscu 30. Rok temu była cztery miejsca wyżej. Jej wynik jest na tyle dobry, że ,,Perspektywy’’ przyznały szkole Srebrną Tarczę.

Red.

Alicja Żurawska, starosta kościerski

Kościerskie szkoły od kilku lat znajdują się w rankingu „Perspektyw”. Jest to potwierdzenie bardzo ciężkiej pracy zarówno nauczycieli, jak i uczniów, która przekłada się na wysoki poziom nauczania i wyniki osiągane przez uczniów. Sukcesy szkół są także efektem modernizacji i unowocześnienia bazy dydaktycznej gdzie zakupywane są nowe pomoce dydaktyczne. Dużym wsparciem w tych działaniach są fundusze unijne, które podniosły jakość edukacji w szkołach średnich poprzez zakup wyposażenia pracowni oraz udział uczniów w szkoleniach, zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych i dodatkowych zajęciach szkolnych.

Komentarze