Gmina Karsin OSP

Wdzydze Tucholskie. Zebranie sprawozdawcze w OSP. ,,Wzorowo wykonaliście swoje zadania”

Znaczny wzrost liczby wyjazdów, Krzyż Św. Floriana dla dha Macieja Narlocha to tylko niektóre z przykładów pokazujących aktywność jednostki w 2022 r. Jej działalność spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony gminnych władz pożarniczych, jak i Powiatowej Komendy PSP.

22 stycznia spotkanie strażaków-ochotników z Wdzydz Tucholskich rozpoczęło cykl zebrań sprawozdawczych dotyczących roku ubiegłego. Otworzył je i poprowadził prezes dh Henryk Pepliński. Powitał gości, wśród których byli wójt Roman Brunke prezes zarządu gminnego ZOSP RP, dh. Krzysztof Datta wiceprezes zarządu powiatowego ZOSP RP, zastępca Komendanta Powiatowego PSP Rafał Duzowski oraz radny powiatowy Józef Modrzejewski. Przywitał również i od razu podziękował druhom wspierającym Magdalenie Wardyn, Ludwikowi Blokowi i Kazimierzowi Langowskiemu.

Większa aktywność w 2022r

Statystyki za rok ubiegły przedstawił naczelnik dh Ariel Miętki. Na koniec 2022 r. jednostka liczyła 44 członków zwyczajnych, 7 honorowych i 5 wspierających. Do działającej  przy niej  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  należy 15 osób. W 2022 r. przybyło 3 członków, a jeden odszedł na wieczną służbę.

Druhowie z Wdzydz Tucholskich w ubiegłym roku 44 razy wyjeżdżali do akcji. Akcji gaśniczych było jedenaście a pozostałe to miejscowe zagrożenia. Wśród nich najwięcej interwencji związanych było z usuwaniem drzew, cztery  wyjazdy dotyczyły akcji na wodzie a trzy do wypadków.

Było to aż o 15 wyjazdów więcej niż w roku 2021. Wzrost dotyczył przede wszystkim miejscowych zagrożeń.

Absolutorium i podziękowania dla władz jednostki

O planach na rok bieżący opowiedział prezes jednostki. Wśród nich na uwagę zasługują zamierzenia dotyczące szkoleń. Objętych nimi ma być około 30 druhów.

Po przedstawieniu sprawozdań przez skarbnika i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druhowie udzielili absolutorium władzom jednostki.

Wystąpienia i podziękowania dla jednostki rozpoczął wójt R. Brunke. Wiele czasu poświęcił na przedstawienie inwestycji, jakie w roku bieżącym będą dotyczyć gminnych jednostek OSP, zarówno tych największych, jak i tych małych.

-Dziękuję zarówno za akcje na lądzie, jak i te na wodzie. Przekażę komendantowi o Waszych potrzebach sprzętowych, jak i szkoleniowych – powiedział między innymi zastępca komendanta powiatowego PSP.

W imieniu prezesa zarządu powiatowego ZOSP RP starosty dh Alicji Żurawskiej władzom i członkom jednostki podziękował radny J. Modrzejewski.

Przestrogi Komendanta Gminnego

Dh Krzysztof Datta, Komendant Gminny, mówił o szkoleniach, o projektach, które będą realizowane w roku bieżącym i o planowanych spotkaniach integracyjnych. Przypomniał o potrzebie uzyskania stosownych uprawnień, które umożliwiają wyjazdy na akcje.

-Pamiętajcie, aby zgłaszać pożary. Wczoraj był sukces, wczoraj nam się udało, ale nie zawsze tak będzie – przestrzegał druhów.

W dyskusji, jaka rozwinęła się na koniec zaznaczyło się wystąpienie dha Ariela Miętkiego, który z jednej strony podziękował kolegom z jednostki za ich dyspozycyjność a z drugiej strony zwracając uwagę na statystyki prosił władze pożarnicze gminy i powiatu, aby miały na uwadze potrzeby sprzętowe jednostki. Spotkanie zakończył poczęstunek.

Red.

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP

1.Dąbrowa          29.01.2023 godz. 16  świetlica

2. Karsin             25.02.2023 godz. 17 Dom Kultury    

3. Wiele           4.03.2023 godz. 18 Dom Kultury

4. Zamość        7.03.2023 godz. 17 świetlica

5. Osowo         11.03.2023 godz. 18 Dom Kultury

6. Górki            12.03.2023 godz. 17 świetlica

7. Przytarnia    18.03.2023 godz. 18 świetlica 

Komentarze