Gmina Liniewo Samorząd Wokół nas

Gmina Liniewo. Jubileusz 50-lecia samorządu i 40-lecia reaktywacji gminy. ,,Nasza gmina jest jak wspólny dom. Postarajmy się, aby była w nim zgoda…’’

Takie życzenia przewijały się od początku do końca uroczystości podwójnego jubileuszu gminy. Wzięły w nich udział reprezentacje wszystkich środowisk gminy. Były wystąpienia oficjalne, występy artystyczne a na koniec jubileuszowy tort i poczęstunek.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas homilii ks. proboszcz Grzegorz Flisikowski pięknie mówił o wspólnocie gminnej, której częścią jest wspólnota parafialna. Słuchali tego reprezentanci obu, siedząc w ławkach, stojąc przy sztandarach albo grając na balkonie. Nowe, białe czapki „orkiestrantów” LinStarT tak mocno zmyliły proboszcza, że ich nie poznał. To oni pierwsi szli w uroczystym przemarszu z kościoła do urzędu gminy.

Od oficjalnych wystąpień…

Do obecnych w sali zebrań urzędu gminy zwrócił się jej włodarz wójt Mirosław Warczak. Odniósł się do obu jubileuszy podkreślając, że są to ,,urodziny naszej gminy’’. Porównał jej mieszkańców do jednej, wielkiej rodziny. Wymienił, jaka ona powinna być i życzył wszystkim, aby tak się stało. Swoje wystąpienie miał też Adam Sosnowski, przewodniczący rady. Nawiązał on do słów poprzednika.

– Wiecie jak jest w rodzinie. Jedni idą do przodu, drudzy do tytułu, a trzeci w bok. Są chwile dobre i złe. Natomiast jeśli chodzi o samorząd i Radę Gminy, to oni muszą włożyć te wszystkie nasze marzenia w uchwały, a to trudne. Stąd czasami przychodzi taki członek rodziny i mówi, że jest niezadowolony – mówił A. Sosnowski.

Podziękował władzom samorządowym za pół wieku istnienia, pracownikom oświaty, opieki społecznej i oczywiście strażakom występujący zaraz po nim radny Wojciech Prądziński, prezes Zarządu Gminnego OSP RP. Członkom swoich środowisk i ich liderom z jednej strony, a z drugiej samorządowi i urzędowi gminy podziękowała reprezentantka gminnych KGW Wanda Ciecholewska i szefowa klubu seniora Krystyna Krakowiak.

…po łyk z dziejów gminy

Historię gminy od 1973 roku po czasy obecne przedstawił Jacek Sosnowski, sekretarz gminy. Padły konkretne nazwiska, fakty i daty. Rozwinięciem tego wystąpienia była krótka prezentacja multimedialna, którą przedstawiła tę część uroczystości Lucyna Piwowarczyk, dyrektorka GOKSiR. Można było poznać twarze tych, którzy zasłużyli się dla rozwoju Liniewa. Zaprezentowano zdjęcia naczelników, wójtów, samorządowców i sołtysów. W imieniu tych ostatnich życzenia złożył i podziękował Tadeusz Borkowski, sołtys Orla. Tę oficjalną część zakończyło jeszcze raz wystąpienie wójta i dużo słów podziękowania dla wszystkich obecnych.

Tort jak na urodziny przystało

W części artystycznej wystąpił niezastąpiony LinStarT, a później swoje umiejętności zaprezentowało najstarsze, działające od 2007, koło gospodyń w Liniewie. Popisały się wokalnie i w krótkich skeczach członkinie dużo młodszego koła z Wysina w składzie: Agnieszka Wojewódzka, Monika Butowska, Kasia Ichnowska, Jolanta Łateka i Beata Kobiela. Dalsze świętowanie przeniosło się do holu, gdzie czekał jubileuszowy tort. Natomiast działające na terenie gminy kluby seniora i KGW zaprosiły na poczęstunek. Zaoferowano same przysmaki.

D. Tryzna

Mirosław Warczak, wójt gminy Liniewo

W dniu dzisiejszym świętujemy jubileusze naszej gminy w gronie przyjaciół, znajomych, mieszkańców, naszych rodzin. W pewnym sensie jako całość jesteśmy rodziną. Nasza gmina to nasz wspólny dom. Postarajmy się, aby był to dom szczęśliwy i pełen miłości. Stwórzmy dom, w którym dba się o wychowanie i edukację najmłodszych mieszkańców. Taki, w którym pomaga się też najsłabszym, starszym i chorym.

Obchodzimy dziś w pewnym sensie urodziny naszej gminy, więc życzę, aby spełniły się wszystkie piękne marzenia nas tu obecnych. Abyśmy żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie. Byśmy pozostawili następnym pokoleniom naszą małą ojczyznę jeszcze piękniejszą. Zapewne wtedy przyszłe pokolenia także będą nas wspominać z dumą i szacunkiem.

Komentarze