Sponsorowane

Michał Kowalski o najniższym poziomie bezrobocia w UE

Mamy najniższe bezrobocie wśród państw Unii Europejskiej – mówi Michał Kowalski Prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie. Według Eurostatu stopa bezrobocia w kwietniu 2023 r. w Polsce wyniosła 2,7 %. Dodatkowo jesteśmy liderami wzrostu gospodarczego – wg danych OECD PKB Polski wzrósł w I kwartale 2023 r. o 3,8 % w porównaniu do IV kwartału 2022 r. Takie wyniki badań bardzo cieszą i napawają optymizmem na przyszłość. Polska gospodarka to wzór nie tylko dla gospodarek europejskich, ale można by śmiało powiedzieć również światowych – dodaje Michał Kowalski Prezes Stowarzyszenia Nasze Pomorskie. 

Komentarze