Gmina Nowa Karczma Powiat kościerski Rolnictwo Samorząd

Nowa Karczma. Ostatnie spotkanie członków Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego. Podziękowali za pracę w VI kadencji PIR

5 lipca miało miejsce ostatnie spotkanie samorządu rolniczego powiatu kościerskiego. Zaproszono na nie przedstawicieli instytucji działających w regionie dla rolnictwa, pracowników ODR i „przyjaciół” izby rolniczej. Spotkanie zakończyły podziękowania dla członków Rady Powiatowej PIR i zaproszonych gości.

Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Pomorska Izba Rolnicza wypełnia to zadanie poprzez działalność Rad Powiatowych. Co cztery lata ich skład się zmienia. Bieżący rok kończy VI kadencję, która trwała od 2019 roku.

Podziękował swoim kolegom z rady

Gospodarz spotkania Ryszard Kleinszmidt, przewodniczący Izby Rolniczej Powiatu Kościerskiego podziękował za pracę w niej wszystkim jej członkom: Grzegorzowi Borowskiemu, Ludwikowi Cieplińskiemu, Czesławowi Cyrze, Józefowi Jakubkowi, Grzegorzowi Kujawskiemu, Bogdanowi Kureckimu, Katarzynie Mazur, Stanisławowi Narlochowi, Bartoszowi Skierawskiemu, Bogdanowi Trederowi i Ewie Zielińskiej. Takie same podziękowania trafiły na ręce Wiesława Burzyńskiego, prezesa Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej i dwóch obecnych członków Zarządu. Specjalnymi statuetkami podziękowano m.in. II wicewojewodzie pomorskiemu Aleksandrowi Jankowskiemu. Za dobrą współpracę w toku kadencji statuetkę odebrał też Andrzej Dolny, dyrektor PODR w Lubaniu, Jacek Szaran, dyrektor KOWR i przedstawicielki biura gdyńskiego ARiMR. Wiele słów uznania za wspieranie kościerskich rolników zebrała Hanna Latoszewska, dyrektor banku w Skarszewach. Podziękowano również gospodarzowi terenu wójtowi Andrzejowi Pollakowi. Bukiety kwiatów trafiły na ręce najbliższych współpracowników, doradców ODR i pracownika PIR Anny Zelewskiej.

D. Tryzna

Komentarze