Gmina Nowa Karczma Kultura Szkolnictwo

Nowa Karczma. Zgłębiali znajomość polskiej literatury narodowej. Narodowe czytanie i wręczenie nagród najlepszym uczniom

W ubiegłym tygodniu w bibliotece w Grabowie Kościerskim będącej filią Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród wójta gminy Nowa Karczma wyróżniającym się uczniom. Ceremonia połączona była z coroczną kampanią czytania polskiej literatury w ramach akcji Narodowego Czytania.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Rok później w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w następnym roku przeczytano Trylogię Henryka Sienkiewicza.

W 2015 roku do akcji włączył się prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, biorąc udział w czytaniu Lalki Bolesława Prusa. Ta ciekawa inicjatywa przybliżająca Polakom największe dzieła polskiej literatury odbyła się także w ubiegłym tygodniu w Grabowie Kościerskim a w tym roku czytano, jak w całym kraju, powieść pt. „Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej. „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Bo przecież jej autorka nie tylko maluje szeroką panoramę rodzinnych Kresów, nie tylko przybliża folklor i szlacheckie zwyczaje, ale bardzo wyraźnie przywołuje też historię Rzeczypospolitej, a poprzez tematykę Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku, doskonale oddaje przeżycia, emocje i dylematy ówczesnych Polaków” – czytamy w liście prezydenta Andrzeja Dudy, który od początku swojej prezydentury patronuje wydarzeniu.

Po czytaniu nagrody dla uczniów

Wśród lektorów którzy przybliżali treść powieści E. Orzeszkowej znaleźli się: wójt gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma Marek Wołoszyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie Dariusz Męczykowski, dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim Barbara Guse wraz z uczennicami Nikolą Brillowską i Kariną Młyńską oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Karczmie Aleksandra Peplińska. Uroczystość czytania powieści „Nad Niemnem” była okazją do wręczenia siedemnaściorgu uczniom stypendiów i nagród wójta gminy za osiągnięte wyniki w nauce. Wójt A. Pollak pogratulował stypendystom podkreślając, że wysokie oceny świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej dojrzałości i odpowiedzialności. Wyraził także nadzieję, że otrzymane stypendia zmotywują laureatów do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Podczas uroczystości wójt A. Pollak wręczył również nagrody za bardzo wysokie wyniki z egzaminu maturalnego oraz za najwyższy wynik na egzaminie ósmoklasisty w każdej ze szkół z terenu gminy Nowa Karczma.

Nad./opr. BM

Lista stypendystów:

 • Amelia Mielniczek – ZS w Grabowie Kościerskim
 • Liva Klein – SP w Lubaniu
 • Celia Klein – SP w Lubaniu
 • Piotr Troka – SP w Lubaniu
 • Kornelia Blok – SP w Nowej Karczmie
 • Julia Breska – SP w Nowej Karczmie
 • Aniela Chodnicka – SP w Nowej Karczmie
 • Zuzanna Ebertowska – SP w Nowej Karczmie
 • Oskar Kuchar – SP w Nowej Karczmie
 • Ksawery Szweda – SP w Nowej Karczmie
 • Amelia Tarasewicz – SP w Nowej Karczmie
 • Agata Żołądek –  SP w Nowej Karczmie

Lista laureatów nagród:

 • Marlena Machola z Nowej Karczmy – absolwentka I LO w Kościerzynie
 • Sebastian Breska – SP w Nowej Karczmie
 • Szczepan Ugowski – SP w Nowej Karczmie
 • Milena Tocha – SP w Lubaniu
 • Sebastian Kupper – ZS w Grabowie Kościerskim

Komentarze