Powiat kartuski Wokół nas

Powiat kartuski. Krajowa Mapa Zagrożeń. Odnotowano ponad 1,5 tys. zgłoszeń

Koniec roku to czas podsumowań, w tym również funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie kartuskim, gdzie zwracamy uwagę nie tylko na ilość zgłoszonych zagrożeń, ale również czego te zgłoszenia dotyczyły.

W 2023 roku w powiecie kartuskim na mapę naniesiono 1560 zgłoszeń, z czego 541 zostało potwierdzonych. Mieszkańcy naszego powiatu nanieśli na mapę najwięcej zgłoszeń w kwestii przekraczania dozwolonej prędkości tj. 933. Stanowiły one około 60 proc. wszystkich sygnałów społecznych. Pozostała ilość sygnałów społecznych przedstawia się następująco: nieprawidłowe parkowanie- 187, niewłaściwa infrastruktura drogowa- 86, zła organizacja ruchu drogowego- 61. Odnotowano również 49 nielegalnych rajdów samochodów, 43 dzikie wysypiska śmieci. Pojawiło się również 35 zdarzeń grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, tyle samo razy odnotowano spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Naniesiono na mapę również akty wandalizmu, bezpańskie psy, wypalanie traw, znęcanie się nad zwierzętami, żebractwo, kłusownictwo itd. Istnieją również inne kategorie, które można nanieść na mapę. Należą do nich m.in.: dzikie kąpieliska, niestrzeżone przejście przez tory czy utonięcia.

Dla porównania w roku 2022 zostało wprowadzonych 1367 zgłoszeń na KMZB. Jak pokazują statystyki, sprawy wspólnego bezpieczeństwa nie są dla mieszkańców powiatu kartuskiego obojętne. Ludzie chcą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich i chętnie wykorzystują narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nad/opr.red

Komentarze