Powiat kościerski Szkolnictwo

Powiat kościerski. Program rządowy ,,Laboratoria Przyszłości’’. Dzięki programowi szkoły otrzymają ponad 2,35 mln zł

W ramach realizacji tego  programu wszystkie gminy powiatu kościerskiego złożyły wnioski obejmujące każdą ze szkół. Aż trzydzieści trzy placówki otrzymały dofinansowanie.

,,Laboratoria Przyszłości’’ to program rządowy skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Program ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Do każdej placówki, która złoży odpowiednie dokumenty, miało  trafić nie mniej niż 300 zł na ucznia. Środki te można przeznaczyć m.in. na drukarki 3D czy wyposażenie studia nagrań. Wsparcie dla szkół jest udzielane w całości z góry i bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. 

,,Laboratoria Przyszłości’’ to potężny  krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności  przez uczniów. Samorządy z terenu powiatu kościerskiego doskonale zdają sobie sprawę z tego faktu,  dlatego tak chętnie przystąpiły do naboru. Pozytywnie zaopiniowano aż 33 ich wnioski.

2,35 mln zł dla powiatu

Zdecydowanie największa kwota wpłynie do  Kościerzyny. Miasto  w ramach programu otrzymało 738,3 tys. zł, które pomogą unowocześnić miejskie szkoły. Gmina Kościerzyna na doposażenie dziewięciu placówek  otrzymała  501,8 tys. zł wsparcia. Znaczną kwotę, bo ponad 260 tys. zł dostała gmina Nowa Karczma. Pieniądze te pozwolą na wyposażenie czterech szkół.  Nowe akcesoria trafią do trzech szkół z terenu gminy Stara Kiszewa, która pozyskała na ten cel ponad 219 tys. zł.  Wyposażone w nowy  sprzęt zostaną również  placówki z gminy Karsin. Samorząd otrzymał na to zadanie 170 tys. zł. Po 163,8 tys. zł wsparcia otrzymały gminy: Dziemiany i Liniewo. Choć w przypadku tej pierwszej pieniądze zostaną podzielone między dwie szkoły, a w przypadku Liniewa między cztery. Nowy sprzęt wart łącznie 138,9 tys. zł otrzymają też szkoły z gminy Lipusz. Łącznie daje to wsparcie w kwocie ponad 2,35 mln zł.

Do tematu wrócimy.

Red.

Komentarze