Gmina Przodkowo Inwestycje

Przodkowo. Przecięli wstęgę i przeszli się ul. Derdowskiego

15 września w obecności Dariusz Drelicha wojewody pomorskiego nastąpiło oficjalne otwarcie ul. Derdowskiego w Przodkowie. To inwestycja zrealizowana w kwietniu bieżącego roku, w ramach pakietu dróg złożonego do ówczesnego Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Położono 257 m.b. kostki betonowej w miejscu zniszczonego asfaltu, zamontowano nowe krawężniki i zamontowano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wykonawcą była firma Szelbruk.

Po przecięciu wstęgi wojewoda w towarzystwie wójta Andrzeja Wyrzykowskiego, wicestarosty Piotra Fikusa oraz wiceprzewodniczącego rady Tadeusza Pupacza, przeszli się nową ulicą. D. Drelich zwrócił uwagę na wysoką estetykę otoczenia.

D. Tryzna

Gmina Przodkowo

Remont odcinków dróg gminnych w Przodkowie ul. Sportowa, ul. Majkowskiego oraz ul. Derdowskiego, drogi w Hejtusie, w Szarłacie i w Stanisławach – dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (zadanie wieloletnie).

Finansowanie

  • długość odcinków – 2,64 km
  • łączna wartość – 2 633 547,73 zł
  • dotacja w 2019 r.– 1 316 773,00 zł (50 %)
  • dotacja w 2020 roku – 396 718,00 zł
  • dotacja w 2021 roku – 920 055,00 zł
  • środki własne – 1 316 774,73 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Przodkowo na 5 inwestycji drogowych w latach 2019 – 2021, otrzymała łącznie z RFRD – 11 399 572,50 zł dofinansowania.

  • długość odcinków – 17,35 km
  • łączna wartość – 22 977 598,67 zł
  • wkład własny – 11 578 026,17 zł

Komentarze