Wokół nas

Region. Konkurs ,,Po pierwsze rodzina”. Inicjatywa dla organizacji pozarządowych

Jeszcze do końca kwietnia można składać wnioski do drugiej edycji konkursu „Po pierwsze Rodzina”. To projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe mają szanse uzyskać znaczne środki na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny.

Konkurs ten ogłosiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Adresowany jest on m.in. do stowarzyszeń, fundacji, KGW, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych. Warunkiem niezbędnym jest prowadzenie działań wspierających małżeństwa jako najlepsze środowisko opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci. A także działania promujące wszelkie inicjatywy, które mogą wesprzeć młodych ludzi w podejmowaniu decyzji o zakładaniu rodziny.

Gigantyczne dofinansowania

– Na drugą edycję konkursu przeznaczyliśmy środki w wysokości 8,4 mln zł i ponownie zwracamy się z ofertą współpracy do organizacji trzeciego sektora, ponieważ uważamy, że jest to bardzo efektywny sposób działania na rzecz rodziny. Pierwsza edycja konkursu pokazała, że jest przestrzeń do skutecznej współpracy między instytucjami rządowymi a trzecim sektorem i chcemy ją rozwijać w drugiej edycji, ponieważ naszym wspólnym celem jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny – deklaruje Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak informuje Pomorski Urząd Wojewódzki, w konkursie zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 tys. zł do 1,5 mln zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Zadania powinny zostać zrealizowane w terminie od 14 lipca do 31 grudnia br. Wnioski można składać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony www.witkac.pl. W ogłoszeniu o konkursie na stronie MRiPS można znaleźć bezpośredni link do strony konkursu „Po pierwsze Rodzina!” na rok bieżący.

UW/opr.red

Komentarze