Wokół nas

Region. Od cywila do żołnierza

7 Pomorska Brygada Oborny Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio powiększyła swe szeregi o kolejnych terytorialsów. W ubiegłą niedzielę w Słupsku uroczystą przysięgę wojskową złożyło 15 ochotników, którzy tym samym zasilili szeregi 7 PBOT. Nowi żołnierze pochodzą z całego regionu województwa pomorskiego. Wśród nich znaleźli się nauczyciele, studenci, pielęgniarka czy były zawodowy piłkarz. W życiu cywilnym każdy robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno – chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Przeszli razem szesnastodniową drogę od cywila do żołnierza. Po uroczystym złożeniu żołnierskiego przyrzeczenia rozpoczęli służbę w batalionach lekkiej piechoty: 71 blp w Malborku i 73 blp w Słupsku.

Szkolenie podstawowe i uroczysta przysięga wojskowa to dopiero początek żołnierskiej drogi, jaką musi pokonać każdy nowy terytorials. Cały proces szkolenia trwa trzy lata i po tym czasie można uznać ich za w pełni wyszkolonych żołnierzy. W dalszej kolejności doskonalą oni swoje umiejętności w ramach dalszych zajęć rotacyjnych. W pierwszym roku nacisk kładziony jest na zajęcia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. Drugi rok to szkolenia w wybranej przez terytorialsa specjalności. Podczas trzeciego roku żołnierze doskonalą swoją współpracę w ramach różnych pododdziałów. Żołnierze biorą również udział w ćwiczeniach poligonowych oraz powoływani są do zadań realizowanych w ramach funkcjonowania brygady.

Nad. 7PBOT/opr.red

Komentarze