Gmina Stara Kiszewa Wokół nas

Stara Kiszewa. Duchowo, artystycznie, kulinarnie i muzycznie. Charytatywny charakter Dożynek Parafialnych

Dożynki Parafialne parafii w Starej Kiszewie tradycyjnie miały niezwykły i inspirujący program. Poza tym, że w godny sposób uczczono znój rolników, uczestnicy mogli wykazać się altruizmem oraz wziąć udział w licznych atrakcjach podkreślających charakter, kulturę i dziedzictwo regionu. Nie zabrakło atrakcji artystycznych.

Dożynki rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez proboszcza ks. Andrzeja Talińskiego.  W jej trakcie rolnicy i uczestnicy dziękowali za tegoroczne zbiory. W tym roku rolników reprezentowała delegacja z sołectwa w Górnych Malikach. Po procesji z darami przygotowanymi przez gospodarzy z Bożegopola i Strugi, podczas której rolnicy złożyli przed ołtarzem chleb dożynkowy i wieniec, przemaszerowano do ogrodu przed plebanią, gdzie odbył się festyn.

Radni sejmiku przybyli w gości

W uroczystości udział wziął m.in. Społeczny doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, który odczytał list od prezydenta do rolników oraz radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Dariusz Męczykowski, z podziękowaniami i życzeniami dla wszystkich osób pracujących na roli i mieszkańców parafii. Do obecnych zwrócił się też gospodarz gminy, wójt Marian Pick. On również złożył podziękowania rolnikom z terenu całej gminy podkreślając, że obecny rok jest trudny dla nich. Wspomniał też o powołaniu komisji suszowych, które będą uczestniczyły w określeniu wielkości strat jakie ponieśli do tej pory rolnicy. Obecny był także członek Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej Bogdan Kurecki.

Zaangażowani parafianie

W trakcie festynu przy kulinariach przygotowanych przez panie z KGW i licznych kół parafialnych, wystąpiło wiele grup artystycznych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Na dożynki przybyli także parafianie którzy nie są rolnikami, biorąc udział w konkurencjach rekreacyjnych. Bogatą ofertę rozrywkową przygotowano również dla dzieci. Niestety opady deszczu przerywały możliwość korzystania z jej uroków i zakłócały występy na scenie.

Dochód z konkursu dla dzieci biednych i niepełnosprawnych

Jak co roku atmosfera dożynek była szczególna. Cała wspólnota parafialna uhonorowała ciężką pracę rolników, dając wyraz tradycji i kulturze regionu. Ważnym, świeckim elementem dożynek był program artystyczny. Wystąpiły parafialne grupy dziecięce i młodzieżowe. Wystąpiły też zespoły wokalne. Na scenie zaprezentował sie m.in. zespół folklorystyczny „Kociewska Familia” z Pinczyna, zespół muzyczny „Akord” z Kalisk.  Dożynki miały też wymiar sportowy. Rozegrano mecz siatkówki pomiędzy drużynami Parafialnego Klubu Sportowego „Virtus” oraz Klubu Sportowego „Wierzyca”. Ważnym punktem dożynek był konkurs z którego dochód przeznaczony został w całości dla dzieci biednych i niepełnosprawnych z terenu parafii.

BM

Komentarze