Gmina Kościerzyna Miasto Kościerzyna Wokół nas

Region. Samorząd pomorski pomaga finansowo seniorom. Wśród beneficjentów Kościerzyna miasto i gmina

31 lipca odbyła się sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, na której radni m.in. podjęli decyzję o rozdysponowaniu środków z programu „Pomorskie dla seniora”. Trafią one do dwudziestu gmin. Z powiatu kościerskiego na liście znalazły się tylko miasto i gmina Kościerzyna.

W tym roku pula środków do rozdysponowania w ramach programu „Pomorskie dla seniora” wyniesie łącznie ponad 171 tys. zł. Środki te przeznaczone są na działania wskazane przez Gminne Rady Seniorów.

– Chodzi zwłaszcza o zadania promujące aktywność seniorów oraz politykę senioralną, które mają na celu polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku starszym, a także zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności – wyliczała członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska.

Chodzi o wydarzenia kulturalne i sportowe, dni seniora, a nawet ścieżkę spacerową.

Gminy otrzymały maksymalnie 10 tys. zł na zgłoszone do programu projekty. Wymogiem był minimalny wkład własny samorządu w wysokości 50 proc. budżetu realizowanego zadania.

Procentuje stopień organizacji

Na decyzję samorządu wpływ mógł mieć stopień organizacji seniorów w tych gminach i związany z tym glos tego środowiska. W gminie Kościerzyna od wielu lat seniorzy są mocno zorganizowani. Ich aktywność na tym polu rozlała się po całym powiecie kościerskim, czego efektem było powstanie już kilka lat temu Powiatowej Rady Seniorów. Aktywność jej władz została zauważona na forum regionu, a nawet kraju. Elżbieta Brzezińska od 2005 r. jest przewodniczącą koła Polskiego Związku, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wielkim Klinczu oraz członkinią Zarządu Rejonowego PZERiI w Kościerzynie. Natomiast Zdzisław Brzeziński pełni funkcję sekretarza Zarządu Koła PZERI w Wielkim Klinczu i członka Zarządu Okręgowego PZERI w Gdańsku.

Efektem tego jest duża aktywność seniorów i wiele wydarzeń, które organizują dla integracji swojego środowiska. Otrzymana pomoc finansowa z samorządu pomorskiego na pewno będzie dużym wsparciem w tym działaniu.

Nad/opr.red

Fot. Jacek Sowa

Komentarze