Gmina Somonino Inwestycje Samorząd Wokół nas

Somonino. Sesja budżetowa. „Budżet wyjątkowy. W historii gminy takiego nie było”

Tak radni określali tegoroczny plan finansowy przedstawiony przez wójta Mariana Kowalewskiego. Jego zapisy rzeczywiście robią wrażenie. Wydatki przekroczą kwotę 100 mln zł, z czego 36 mln zł pójdzie na inwestycje. Został przyjęty jednogłośnie.

20 grudnia odbyła się sesja, podczas której uchwalono budżet na 2024 rok. Prognozowane dochody stanowią kwotę 92 mln zł. Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 100,9 mln zł.

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie – 46,8 mln zł, czyli 46 proc. Około 23,4 mln zł to wydatki na transport, gospodarkę komunalną i rolnictwo co stanowi 23 proc. budżetu. Wydatki na opiekę społeczną i rodzinę to 13,6 mln zł -14 proc.

Najważniejsze inwestycje

W 2024 roku gmina planuje zrealizować inwestycje za łączoną kwotę aż 36 mln zł. Do największych inwestycji planowanych na przyszły rok zaliczają się: budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu – 15 mln zł, przebudowa drogi wewnętrznej w Somoninie, czyli część ul. Osiedlowej i część ul. Na Osiedlu Mestwina to 6,5 mln zł. Przebudowa drogi od Goręczyna w kierunku Ramlej ul. Topolowa pochłonie 3 mln zł. Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno – sportowej oraz edukacyjnej w gminie, w tym: zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno, modernizacja budynku OSP Somonino, remont pomieszczeń budynku szkoły w Goręczynie, zagospodarowanie terenu w Połęczynie oraz budowa siłowni zewnętrznej w Hopowie pochłonie około 2,3 mln zł. Budowę przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ul. Św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie wyceniono na 700 tys. zł. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie to koszt 655 tys. zł, przebudowa ul. Stroma w Sławkach wyniesie około 275 tys. zł, a przebudowa drogi gminnej w Ramlejach w kierunku Smętowa to 234 tys. zł.

red.

Komentarze