Gmina Stara Kiszewa Inwestycje Samorząd

Stara Kiszewa. Rozbudowa infrastruktury. Umowa na budowę hali przy SP w Górze podpisana

W siedzibie Urzędu Gminy Stara Kiszewa miała miejsce uroczystość podpisania umowy na budowę długo wyczekiwanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Górze. To ważna inwestycja, która znacząco poprawi warunki do prowadzenia zajęć sportowych oraz organizowania wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych, dostosowanych do standardów XXI wieku.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 mln zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu OLIMPIA. Całkowity koszt projektu wynosi 4,69 mln zł. W ramach zadania powstanie nowoczesna hala sportowa z boiskiem o wymiarach 12×24 metry, zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem ze szkołą, parkingiem oraz drogami dojazdowymi. Innowacyjnym elementem projektu będzie 4-stanowiskowa strzelnica laserowa.

Wykonawcą inwestycji została firma LARGE-COM sp. z o.o., która zobowiązała się do zakończenia prac do końca 2024 roku.

Umowę ze strony gminy podpisał wójt Andrzej Hinc, przy kontrasygnacie skarbnik Joanny Wantoch-Rekowskiej. Firmę LARGE-COM reprezentował prezes Andrzej Dzienisz. W ceremonii podpisania umowy uczestniczyli również dyrektor szkoły Zbigniew Stolpa oraz inspektor nadzoru Andrzej Domeracki.

Wójt wyraził nadzieję, że inwestycja przyczyni się do rozwoju sportowego i kulturalnego dzieci oraz całej społeczności lokalnej. Nowa hala sportowa będzie nie tylko miejscem do uprawiania sportu, ale także przestrzenią do organizacji licznych wydarzeń, które integrują mieszkańców.

UG/opr.red

Komentarze